Szerkezetintegritási és roncsolásmentes vizsgáló szakmérnök / szakember

Bevezető

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszéke szervezésében és a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség, az Academia NDT International, valamint számos debreceni vállalat támogatásával indítottuk 2020 szeptemberétől a Szerkezetintegritási és roncsolásmentes vizsgáló szakmérnök / szakember szakirányú továbbképzési szakunkat.

A mikro- és nanoelektronika – és ezzel együtt a számítástechnika, információtechnológia - robbanásszerű fejlődése olyan területeket nyitott meg, amelyeket szinte évtizedenként stratégiailag újra kell gondolni. E területek egyike az üzemelő mérnöki szerkezeteink biztonságának felmérése. Ezeket ugyanis 30-50 éves üzemidőre tervezik, a 40-60 évvel korábbi ismeretek, gyártástechnológiák és minőségellenőrzési gyakorlatok alapján. Ellenőrzésüket pedig napjaink eszközrendszerével végezzük. Ahhoz, hogy az üzemeltetéssel járó károsodásokat (a szerkezetek, szerkezeti anyagok „öregedését”) reálisan felmérhessük, értékelhessük alapvetően két sajátos emberi attitűdöt kell legyőzni: a generációs problémákat és az „én mindent megtanultam az egyetemen” gondolkodást. Az első tekintetében gondoljunk a „generációk és okos telefonok használata”, a másik téren a „matematika és a matematikai programcsomagok használata” kérdéskörre.
Öregedő szerkezeteinkben hibák keletkezhetnek és növekedhetnek, maga az anyag öregszik és bennük az üzemeltetés során valamilyen mezők (hőmérsékleti, feszültségi, alakváltozási, stb.) ébrednek. Ezek együttes ismerete határozza meg a mindenkor biztonságot. A meghirdetett új – hazánkban egyedüli - szakmérnöki képzés célja: az aktuális eszköztár bemutatása és begyakorlása. A képzés gazdasági jelentősége közvetlenül felmérhető. Gondoljunk csak a paksi reaktorblokkok üzemidejének meghosszabbítására, hidak, csarnokok, tranzit olaj- és gázvezetékek használhatóságának kiterjesztésére, stb.). A képzés keretében nyújtott ismeretek 45%-a új, korszerű, a mikroelektronika által támogatott roncsolásmentes vizsgálatokhoz, azok megbízhatóságához, 35%-a az anyagok öregedésének megismeréséhez és a hibák értékeléséhez, míg 20%-a a mezők numerikus szimulációjának módszereihez és a „gépi tanulás” témaköréhez kötődik. A képzésen szerezhető aktuális tudás az ipar minden területén - így a jármű, a gép- és műanyagiparban is egyaránt – alkalmazható.

A képzésben részt vevő oktatók a kutatás területén is megalapozták a Szerkezetintegritási és roncsolásmentes szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzési szak indításának feltételeit, a magas szintű gyakorlati tudás átadását pedig a Debreceni Egyetem Műszaki Kar ipari partnerei vezető mérnökeinek bevonásával kívánjuk biztosítani.

A képzés munkaerő-piaci igényét jól jellemzi, hogy számos vállalat és szakmai kamara nyilvánította ki támogatását a szakmérnöki képzés létesítésével és indításával kapcsolatban:

 • Diehl Aviation Hungary Kft.
 • DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
 • Flexi Force Hungary Kft.
 • Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara
 • Krones Hungary Kft.
 • Manz Hungary Gépgyártó Kft.
 • Plastic-Form Kft.
 • Vitesco Technologies Hungary Kft.

Training description (Structural Integrity and Non-Destructive Testing (NDT) Engineer/Specialist)

A Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség bizonyos feltételek teljesülése mellett a képzést sikeresen elvégző szakmérnökök részére MSZ EN ISO 9712 szabvány szerinti 3-as fokozatú tanúsítványt is ad egyes roncsolásmentes vizsgálati eljárásokra. (Feltételek)

Alapadatok
Oklevélben szereplő végzettség Szerkezetintegritási és roncsolásmentes vizsgáló szakmérnök / Szerkezetintegritási és roncsolásmentes vizsgáló szakember
A képzési idő 2 félév
A képzés formája Levelező
A képzés gyakorisága félévenként 6 alkalommal (péntek - szombat)
A képzés költsége 290.000 Ft/félév
Jelentkezés

itt kitölthető jelentkezési lapon (Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.)

Részvétel feltétele

Szakmérnök: bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és mérnöki szakképzettség.
Szakember: bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és legalább 2 éves, igazolt, szerkezetintegritás elemzés vagy roncsolásmentes vizsgálat területén szerzett szakmai tapasztalat.

Kapcsolattartó/szakfelelős Dr. Mankovits Tamás - tanszékvezető, Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék
E-mail tamas.mankovits@eng.unideb.hu

 

A képzés mintatanterve és tárgyleírásai

A következő képzés kezdete: 2024. szeptember

Tantárgy neve 1. félév 2. félév Előkövetelmény
Statisztikai módszerek 10 é 3        
Problémamegoldás gépi tanulással       6 é 2  
Végeselem-módszer alapjai 8 k 3        
Szerkezetintegritás elemzés végeselemes alkalmazásai       12 é 3  
Üzemeltethetőség megállapításának mérnöki módszerei 13 kZ 4        
Törésmechanikai alapelvek, anyagjellemzők 10 kZ 3        
Üzemeltetési körülmények - Anyagok károsodása I. 16 éZ 6        
Üzemeltetési körülmények - Anyagok károsodása II.       11 kZ 3 Üzemeltetési körülmények - Anyagok károsodása I.
Biztonság, megbízhatóság, kockázat 13 kZ 4        
Korszerű állapotellenőrzés       11 kZ 4  
Ipar 4.0 és roncsolásmentes vizsgálat       8 kZ 3  
Roncsolásmentes vizsgálatok megbízhatósága       12 kZ 4  
Roncsolásmentes vizsgálatok modellezése és szimuláció       12 éZ 3  
Roncsolásmentes vizsgálati eljárások és alkalmazások I. 20 éZ 7        
Roncsolásmentes vizsgálati eljárások és alkalmazások II.       18 éZ 3 Roncsolásmentes vizsgálati eljárások és alkalmazások I.
Szakdolgozat         é 5  
               
  óra   kr óra   kr  
Összesen: 90   30 90   30  
Számonkérés jelmagyarázata: Kreditek száma összesen:  
k (kollokvium) 60  
é (évközi jegy) Óraszám:  
z (záróvizsga tárgy) 180  

A Záróvizsga időpontja: -

A Záróvizsgára bocsátás feltétele:

 • 60 kredit megszerzése a tantervben előírt módon
 • a bírálók által elfogadott szakdolgozat

A Záróvizsga részei:

 • A szakdolgozat kidolgozásának ismertetése 8-10 perces prezentáció keretében.(védés ppt minta)
 • A szakdolgozat megvédése a Záróvizsga Bizottság által feltett kérdések megválaszolásával.
 • A záróvizsga témakörökből (Anyagkárosodás és integritás elemzés és Roncsolásmentes vizsgálatok) tett szóbeli vizsga.

Szerkezetintegritási és roncsolásmentes vizsgáló szakmérnök/szakember államvizsga tételsor

A záróvizsga eredménye, az oklevél minősítése
A diploma érdemjegye a záróvizsga témakörökre kapott szóbeli számonkérés érdemjegyei számtani átlagának és a szakdolgozatra  adott érdemjegy számtani átlaga.

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 18. 10:24