Műszaki Mechanika Szigorlat

A gépészmérnöki alapszak Hallgatóinak Műszaki Mechanika Szigorlatot kell tenniük.  A Műszaki Mechanika Szigorlat tantárgyai: Statika, Szilárdságtan, Mozgástan és Rezgéstan. A Műszaki Mechanika Szigorlatra kizárólag az bocsájtható, aki teljesítette a Mozgástan és Rezgéstan c. tárgyat. A szigorlaton szerzett érdemjegy beleszámít az oklevél minősítésébe!

Részletek a TVSz-ből a szigorlatokkal kapcsolatban.

  • a Szigorlati Bizottság: min. 2 tag, akiből az egyik vezető oktató lehet.
  • a szigorlatot szóban, vagy írásban és szóban kell lefolytatni (a Műszaki Mechanika Szigorlat írásban és szóban kerül lebonyolításra).
  • a szigorlatok között legalább 4 naptári napnak kell eltelnie.
  • a szigorlatot háromnál több alkalommal is felveheti a Hallgató.

Műszaki Mechanika Szigorlat lebonyolítási rendje

Műszaki Mechanika Szigorlat szóbeli tételsor

Műszaki Mechanika példatár

Strength of Materials (Problems and Solutions)

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 14. 11:30