Duális képzés a gépészmérnöki alapszakon

A Debreceni Egyetem Műszaki Karán a gépészmérnöki képzés több évtizedes múltra tekint vissza, így a Debrecenben gépészmérnökként végzettek ma a régió iparvállalatainak meghatározó szakemberei. A gépészmérnöki alapszakot duális képzési formában is elindítottuk Debrecenben a 2015/16 tanévtől, amely azóta is nagy népszerűségnek örvend. A képzési forma 2024/2025. tanévtől a szolnoki képzőhelyünkön is elérhetővé válik.

A képzés duális jellege abból adódik, hogy a gyakorlati oktatás a Műszaki Karon kívül – a képzési idő felében – Partnervállalatainknál történik. A duális hallgató a szorgalmi időszakot a „hagyományos” nappali munkarendű hallgatóval együtt végzi a felsőoktatási intézménynél (intézményi szakasz). Ezt követően (december-január és május-július hónapokban, illetve augusztus egy részében, tehát a vizsgaidőszak és a tanulmányi szünidő alatt) vesz részt a vállalati oktatáson és gyakorlaton. A hallgatók a tanulmányok ideje alatt hallgatói munkavállalói státuszban vannak, és fizetést kapnak.

A gépészmérnöki alapszakon 2024. szeptemberétől az alábbi specializációkon lehet duális formában tanulni:

Az őszi félévben megkezdett duális tanulmányokhoz kapcsolódó vállalati munkaszerződést a szeptember 30-ig kell megkötni, a tavaszi szemeszterben pedig február 28-ig kötelesek megkötni.

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar duális partnerei a gépészmérnöki alapszakon (a partnervállalatokról részletesen a duális partnervállalatok alapszakon menüpontban tájékozódhat):