MUNKAVÉDELEM ÉS TESTNEVELÉS

MUNKAVÉDELEM

A Debreceni Egyetem első évfolyamos egyetemi hallgatói számára kötelező elvégezni az általános tűz-, munka- és polgári védelmi oktatást, amely - a hatékonyság növelése érdekében - a 2015-ös tanévtől távoktatás formájában történik.  Az anyag felsőfokú tűzvédelmi szakember közreműködésével készült.
A "Munkavédelem" kurzus teljesítése feltétele a diploma kiadásának. 

Első lépésként aktív félévben, a tárgyfelvételi időszakban regisztrálnia kell a hallgatónak a "Munkavédelem" tárgyra. A kurzus az "Egyéb intézményi tárgyak" fül alatt található. 
A tárgyfelvétel után az online oktatási anyag bármikor megtekinthető az alábbi linken: 

ONLINE OKTATÁSI ANYAG

A belépéshez a hálózati azonosító és annak jelszava szükséges (amivel a neptun rendszerbe is belép a hallgató). 

A regisztráció és az anyag megtekintése kb. 30 perc időt  vesz igénybe. A megtekintésről részletes statisztika készül (időtartam és  a megtekintett slide-ok száma).

A részvétel igazolását a NEPTUN rendszerben a Kancellária  Biztonságszervezési Önálló Osztálya végzi legkésőbb a szorgalmi időszak végéig. Esetleges probléma esetén, kérjük, velük vegyék fel a kapcsolatot!

 

TESTNEVELÉS

A Testnevelés tárgyra vonatkozó aktuális információk a www.sportsci.unideb.hu oldalon érhetőek el. 

A Debreceni Egyetem alap- és mesterképzésében tanuló nappali tagozatos hallgató számára a testnevelési követelmények teljesítése a végbizonyítvány (abszolutórium) kiállításának feltétele.
Alapképzésen tanuló nappali tagozatos hallgatóknak 2 félév, mesterképzésen tanuló nappali tagozatos hallgatóknak 1 félév testnevelés teljesítése kötelező. 

A kurzusfelvétel a NEPTUN-on meghirdetett kurzusok szerint, a megadott határidőn belül lehetséges. Határidő után, csak indokolt esetben kizárólag az STKI igazgatójának engedélyével lehet kurzust felvenni. 
A kurzusokat kari hovatartozástól függetlenül bárki felveheti. 

Tárgyfelvétel a neptunban
Tárgyak> Tárgyfelvétel > „Minden további intézményi tárgy” 
A „Testnevelés” tárgynévre rákeresve az SI-001 kódú tárgy nevére kattintva láthatjuk az aktuális félévben kínált valamennyi kurzust. 
A kurzusok kiválasztásánál figyeljünk a testnevelés foglalkozás helyszínére! FONTOS! A testnevelés tárgy regisztrációs időszaka eltérhet a kari regisztrációs időszaktól!

Edzőtermi edzés is elfogadható testnevelésként, ennek részletei itt olvashatóak: 
https://www.stadionunifit.hu/egyetemi-testneveles/

A testnevelési félév teljesítése akkor fogadható el, ha a hallgató a félév során legalább 10 alkalommal részt vesz a foglalkozásokon.

A külsős szolgáltatások is kizárólag a NEPTUN-ban kerülnek meghirdetésre és az ott feltüntetett jelentkezési feltételek szerint kell felvenni (rendszerint a kurzust vezető oktatóval történő telefonos egyeztetés, egyéni megbeszélés szükséges). A kurzusok általában térítéskötelesek, de igen kedvezményesek az egyetemi hallgatók számára. 

Félévenként csak egy kurzus felvétele engedélyezett, egyedi esetben a Sportközpont vezető írásbeli engedélye szükséges több kurzus felvételéhez. 

Félévi aláírás feltételei:
- A tantárgy időben megtörtént elektronikus felvétele.
- Aktív részvétel az órákon, 10 alkalom/ félév heti 1 alkalommal 

Felmentés
Az orvosi, illetve versenysport miatti felmentés részletei a www.sportsci.unideb.hu oldalon érhetőek el (egyetemi testnevelés menüpont). 
A külső szolgáltatónál végzett fitness termi tevékenység elfogadásáról szintén a www.sportsci.unideb.hu olvashatnak részletesen. 

Hiányzások pótlása:
A hiányzások pótlására tanrendi órán nincs lehetőség, de vis major esetén a vizsgaidőszakban (január végéig, június végéig) az STKI által biztosított fakultatív testnevelési órákon lehetséges maximum 2 alkalom pótlása.

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 14:59