Gépészeti szimulációs szakmérnök

Bevezető

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar gondozásában és a Gépészmérnöki Tanszék szervezésében a Gépészeti szimulációs szakmérnök szakirányú továbbképzési szakot 2019. februárjában indítottuk először.

A világban, így Magyarországon is megfigyelhető az a trend, hogy míg korábban a vállalatok megelégedtek a számítógéppel támogatott tervezés (CAD) és gyártás (CAM) kínálta előnyökkel, mára a mérnöki tevékenységek sokkal szélesebb körébe vonják be a végeselem-módszeren alapuló számítógépes szoftvereket, így sokkal gyorsabban és költséghatékonyabban lehet elvégezni azokat az elemzési és optimalizálási feladatokat, melyeket korábban esetleg csak kísérletek, vagy egyszerűsített számítások útján lehetett megoldani. A szakterület gyors fejlődése, differenciálódása és bizonyos speciális ismeretek szükségessége miatt olyan képzést indítunk, mely a felsőoktatási tananyagon túlmutatóan foglalkozik a mérnöki tevékenységet segítő számítógépes analízis és optimalizálás témakörével.

A képzést a témában több éves tapasztalattal rendelkező, elismert ipari szakemberekkel dolgoztuk ki, amelynek gyakorlati oktatásában jelentős szerepet vállalnak. A képzésben a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszéke vesz részt. Összefogásunkkal kívánjuk a magas elméleti és gyakorlati képzési színvonalat biztosítani.

A képzés munkaerőpiaci igényét jól jellemzi, hogy számos fejlesztésekben élen járó ipari vállalat nyilvánította ki támogatását a szakmérnöki képzés létesítésével és indításával kapcsolatban:

 • Emerson Automation FCP Hungary Kft.
 • Diehl Aviation Hungary Kft.
 • eCon Engineering Kft.
 • Enterprise Comminucations Magyarország Kft.
 • FAG Magyarország Ipari Kft.
 • Robert Bosch Automotive Steering Kft.
 • ZF Hungária Kft.

Training description (Simulation Engineer)

Alapadatok  
Oklevélben szereplő végzettség gépészeti szimulációs szakmérnök
A képzési idő 2 félév
A képzés formája levelező
A képzés gyakorisága félévenként 6 alkalommal (péntek - szombat)
A képzés költsége 290.000,-Ft/félév
Jelentkezés 

itt kitölthető jelentkezési lapon (Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.)

Részvétel feltétele Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és mérnöki szakképzettség.
Kapcsolattartó/szakfelelős Dr. Mankovits Tamás - tanszékvezető, Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék
E-mail tamas.mankovits@eng.unideb.hu

 

A képzés mintatanterve és tárgyleírásai

A következő képzés kezdete: 2024. szeptember

Tantárgy neve

1. félév

2. félév

 

ea

gy

szk

kr

ea

gy

sz

kr

Végeselem-módszer alapjai

15

 

k

5

 

 

 

 

Gépészeti szimuláció a terméktervezésben

15

 

kZ

5

 

 

 

 

Mechanikai modellalkotás

10

5

kZ

5

 

 

 

 

Mérnöki optimalizáció és módszerei

 

 

 

 

10

5

kZ

5

Szilárdságtani feladatok végeselemes vizsgálata I.

5

10

é

5

 

 

 

 

Szilárdságtani feladatok végeselemes vizsgálata II.

 

 

 

 

0

15

éZ

5

Dinamikai feladatok végeselemes vizsgálata I.

5

10

é

5

 

 

 

 

Dinamikai feladatok végeselemes vizsgálata II.

 

 

 

 

0

15

éZ

5

Hőtani feladatok végeselemes vizsgálata

 

 

 

 

5

10

éZ

5

Áramlástani feladatok végeselemes vizsgálata I.

5

10

é

5

 

 

 

 

Áramlástani feladatok végeselemes vizsgálata II.

 

 

 

 

5

10

éZ

5

Szakdolgozat készítése

 

 

 

 

0

15

é

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ea

gy

 

kr

ea

gy

 

kr

Összesen:

55

35

 

30

20

70

 

30

Számonkérés jelmagyarázata:

Kreditek száma összesen:

k(kollokvium) 

60

é (évközi jegy)

Óraszám:

Z (záróvizsga tantárgy)

180

A záróvizsga időpontja: 2024. június 19. 8 óra

A Záróvizsgára bocsátás feltétele:

 • 60 kredit megszerzése a tantervben előírt módon
 • a bírálók által elfogadott szakdolgozat  . 

A Záróvizsga része:

 • A szakdolgozat kidolgozásának ismertetése 8-10 perces prezentáció keretében (védés ppt minta)
 • A szakdolgozat megvédése a Záróvizsga Bizottság által feltett kérdések megválaszolásával 
 • A záróvizsga témakörökből ((Mechanikai és modellalkotási ismeretek (M) és Mechanikai és áramlástani problémák végeselemes szimulációja (V)) tett szóbeli vizsga. A záró tantárgyi vizsga a két tantárgycsoportból történik, minden tárgycsoportból egy tételt kell a bizottság előtt véletlenszerűen húzni, így a vizsga minden záróvizsga tantárgy ismeretanyagából tételszerű kérdésre adott szóbeli felelet.

Gépészeti szimulációs szakmérnök szakirányú továbbképzési szak záróvizsga tételsor

A záróvizsga eredménye, az oklevél minősítése
A diploma érdemjegye a záróvizsga témakörökre (M, V) kapott szóbeli számonkérés érdemjegyei számtani átlagának és a szakdolgozatra (SZ) adott érdemjegy számtani átlaga, azaz:

ZV=[(M+V)/2 + SZ]/2


 

Legutóbbi frissítés: 2024. 05. 07. 14:48