Polimertechnológiai szakmérnök / szakember

Bevezető

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar gondozásában és a Gépészmérnöki Tanszék szervezésében a Polimertechnológiai szakmérnök szakirányú továbbképzési szakot 2019. februárban indítottuk és 2022. szeptembertől elindításra került a Polimertechnológiai szakember szakirányú továbbképzési szak is.

A világban, így Magyarországon is megfigyelhető az a trend, hogy a nehézipar háttérbe szorulásával párhuzamosan a műanyag-, illetve vegyipari szegmensek egyre inkább előtérbe kerülnek. A hazai műanyag- és gumiipar eddig méltánytalanul kevés szerepet kapott az oktatásban, a vállalatok jellemzően saját maguknak képezték ki a szakembereiket. Úgy gondoljuk, hogy ezen változtatnunk kell, és magas szintű, szakirányú képzés biztosításával pótolnunk kell ezt az űrt.

A képzést a régió meghatározó műanyag- és gumiipari szereplőivel közösen dolgoztuk ki, amelynek oktatásában jelentős szerepet vállalnak azok vezető mérnökei is. Az oktatás fő helyszíne a Debreceni Egyetem  Gépészmérnöki Tanszék korszerűen felszerelt laborjai, a magas elméleti és gyakorlati képzési színvonalát biztosítva.

A képzés munkaerőpiaci igényét jól jellemzi, hogy számos műanyag- és gumiipari vállalat nyilvánította ki támogatását a szakmérnöki/szakember képzés létesítésével és indításával kapcsolatban:

 • Diehl Aviation Hungary Kft.
 • eCon Engineering Kft.
 • Ferry Contact Kft.
 • IL-PE Kft.
 • Paccor Hungary Kft.
 • Pipelife Hungária Kft.
 • Plastic Hungary Kft.
 • PLASTIC-FORM Kft.
 • Román Kft.
 • AD Plastik Tisza Kft.
 • T-Plasztik Kft.
 • Vibracoustic CV Air Springs Magyarország Kft.
 • Vitesco Technologies Hungary 

Training description (Polymer Engineer/Specialist)

Alapadatok

 

Oklevélben szereplő végzettség polimertechnológiai szakmérnök / polimertechnológiai szakember
A képzési idő 2 félév
A képzés formája levelező
A képzés gyakorisága félévenként 6 alkalommal (péntek - szombat)
A képzés költsége 290.000,-Ft/félév
Jelentkezés  itt kitölthető jelentkezési lapon (Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.)
Részvétel feltétele Szakmérnök: bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és mérnöki szakképzettség.
Szakember: bármely  képzési  területen  legalább  alapképzésben  (korábban  főiskolai  szintű képzésben) szerzett oklevél és legalább 2 éves, igazolt, polimertechnológia területén szerzett szakmai tapasztalat. 
Kapcsolattartó/szakfelelős Dr. Mankovits Tamás - tanszékvezető, Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék
E-mail

tamas.mankovits@eng.unideb.hu

 

 


A képzés mintatanterve és tárgyleírásai

A következő képzés kezdete: 2024. szeptember

Tantárgy neve 1. félév 2. félév 
  ea gy sz kr ea gy sz kr
Polimer anyagismeret 15 0 k 5        

Polimerek reológiája és vizsgálata

5 10 é 5        
Kompaundálási technológiák 5 10 é 5        
Polimerek feldolgozástechnológiái - Fröccsöntés 10 10 kZ 5        
Polimerek feldolgozástechnológiái - Üregestest gyártás 5 10 éZ 5        

Polimerek feldolgozástechnológiái - Additív gyártástechnológiák és kompozitgyártás

5 10 é 5        
Polimerek feldolgozástechnológiái - Extrúzió         10 10 kZ 5
Gumiipari feldolgozástechnológiák         5 10 kZ 5
Formázó szerszámok tervezése polimer termékekhez         10 5 kZ 5
Műanyagfeldolgozás modellezése         5 10 éZ 5
Polimer termékek végeselemes vizsgálata          5 10 éZ 5
Szakdolgozatkészítés         0 5 é 5
                 
  ea gy   kr ea gy   kr
Összesen: 45 50   30 35 50   30
Számonkérés jelmagyarázata: Kreditek száma összesen:
k (kollokvium) 60
é (évközi jegy) Óraszám:
Z (záróvizsga tantárgy)

180

 

A Záróvizsgára bocsátás feltétele:

 • 60 kredit megszerzése a tantervben előírt módon
 • a bírálók által elfogadott szakdolgozat

A Záróvizsga részei:

 • A szakdolgozat kidolgozásának ismertetése 8-10 perces prezentáció keretében.(védés ppt minta)
 • A szakdolgozat megvédése a Záróvizsga Bizottság által feltett kérdések megválaszolásával.
 • A záróvizsga témakörökből (Polimerek feldolgozástechnológiái (F) és Polimertechnológiai eljárások számítógépes modellezése (M)) tett szóbeli vizsga. A záró tantárgyi vizsga a két tantárgycsoportból történik, minden tárgycsoportból egy-egy tételt kell a bizottság előtt véletlenszerűen húzni, így a vizsga minden záróvizsga tantárgy ismeretanyagából tételszerű kérdésre adott szóbeli felelet.

Polimertechnológiai szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzési szak záróvizsga tételsor

A záróvizsga eredménye, az oklevél minősítése
A diploma érdemjegye a záróvizsga témakörökre (F+M) kapott szóbeli számonkérés érdemjegyei számtani átlagának és a szakdolgozatra (SZ) adott érdemjegy számtani átlaga, azaz:

ZV=[(F+M)/2 + SZ]/2

A záróvizsga időpontja: 2024. június 19.

Legutóbbi frissítés: 2024. 05. 07. 14:48