Gépészmérnöki mesterképzés

A Debreceni Egyetem Műszaki Karán a gépészmérnöki mesterképzést 2017. februárjától indítottuk el termeléstámogató specializációval. Duális képzésünk sikerének köszönhetően 2018. februárjától a gépészmérnöki alapképzés mellett a gépészmérnöki mesterképzés duális képzési formában is elérhető lett jelentkezőink számára. Vállalati igényekre alapozva műanyag fröccsöntő specializációt indítottunk a 2019/2020. tanév tavaszi félévétől magyar és angol nyelven.

Az mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

 • Végzettségi szint: mesterfokozat
 • Szakképzettség: okleveles gépészmérnök
 • Képzési terület: műszaki
 • Képzési idő: 4 félév
 • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
 • Munkarend: nappali és levelező

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök

 • természettudományi ismeretek: 20-35 kredit 
  • matematika, mechanika, anyagtudomány, hő- és áramlástan
 • gazdasági és humán ismeretek:10-20 kredit
  • projektmenedzsment, vezetési és szervezési ismeretek, minőségbiztosítás, környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, energiagazdálkodás, kommunikáció, marketing, jogi és pénzügyi ismeretek
 • gépészmérnöki szakmai ismeretek:15-35 kredit
  • gépészeti rendszerek és folyamatok analízise, tervezéselmélet és módszertan, folyamatirányítás és modellezés, anyag- és gyártástechnológia, méréselmélet- és technika

A Gépészmérnöki mesterszak képzési és kimeneti követelményei (KKK)

A Gépészmérnöki mesterszak specializációi:

1. Termeléstámogató specializáció 

Tantervei

Célja
A specializáción végzett okleveles gépészmérnökök alkalmasak termelési folyamatok, technológiák koncepciójának kidolgozására, modellezésére, tervezésére, üzemeltetésére, irányítására és karbantartására, továbbá irányítási, szervezési és innovációs feladatok ellátására. Képesek a korszerű és precíz termelés feltételeinek megteremtésére, minőségi folyamatok kialakítására (gyártási folyamatok fejlesztése és optimalizálása, valamint gyártást kiszolgáló eszközök, rendszerek tervezése és fejlesztése). A specializáció kidolgozásánál figyelembe vettük a konkrét vállalati igényeket!

2. Műanyag fröccsöntő specializáció

Tantervei

Célja
A magyarországi fröccsöntő ipar nagyarányú hazai és nemzetközi jelenlétének köszönhetően jelentősen felértékelődött a technológia tudás és annak fejlesztésének képessége. A műanyag fröccsöntő specializáció indításával célunk olyan szakemberek képzése, akik képesek fröccsöntött termékek és azok szerszámainak tervezésére, fröccsöntő berendezések üzemeltetésére, irányítására és karbantartására, a fröccsöntési technológia fejlesztésére. A specializáción végzettek képesek továbbá a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai, illetve nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamot elérő egybefüggő, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat, melynek további követelményeit a tanterv határozza meg. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény, szorosan kapcsolódik a diplomamunkához.

Felvételivel kapcsolatos információk

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 14:59