Szakmai gyakorlat

Tájékoztató gépészmérnöki mesterszak termeléstámogató specializáción teljesítendő szakmai gyakorlatról

A gépészmérnöki mesterszakon nappali és levelező tanulmányokat folytató hallgatók a tanterv szerint 4 hetes nyári szakmai gyakorlaton kötelesek részt venni. A szakmai gyakorlatot a végzést megelőző tavaszi félévben a Neptun tanulmányi rendszerben fel kell venni a szakmai gyakorlat letöltése előtt és annak teljesítése szükséges feltétele az abszolutórium megszerzésének. 

A szakmai gyakorlat célja; kompetenciák

  • A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók – tanulmányaiknak megfelelő tevékenységet végző szervezetnél (vállalatnál, intézménynél) – megismerkedjenek az ott folyó szakmai munkával, bekapcsolódjanak a napi munkavégzésébe, önállóan oldják meg a szakmai vezetőjük által rájuk bízott feladatot, illetve tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez.
  • A szakmai gyakorlaton elsajátíthatóak, fejleszthetőek általános és szakmai kompetenciák.
    • Általános kompetenciák: határidőre való pontos, precíz munkavégzés a feladatok jellegétől függően önállóan vagy együttműködési készséget tanúsítva csapatban, szakmai nyelvezetnek megfelelő kommunikáció.
    • Szakmai kompetenciák: a tanulmányaik során szerzett szakmai ismereteik gyakorlatban történő alkalmazása, új ismeretek elsajátítása.

Szakmai gyakorlatra alkalmas helyek

Szakmai gyakorlatra alkalmas helynek minősül minden olyan szervezet, intézmény, amelynek tevékenységi köre lehetővé teszi, hogy a hallgató jártasságot szerezzen specializációjának megfelelően. 

A szakmai gyakorlat teljesítéséhez szükséges dokumentumok

dokumentumok példányszám aláíró(k) beadási határidő kinek kell leadni

Fogadó nyilatkozat / felmentés benyújtása

1 példány cég 2024. április19. elektronikusan, Kalmárné Sitku Szandra (szandra.sitku@eng.unideb.hu )

Megállapodás
(a Kar tölti ki)

4 példány cég és egyetem 2024. június 5. cég által aláírva György Ágnes (I. em. 109-es iroda) részére

Igazolás és teljesítmény értékelő lap

1 példány cég 2024. augusztus 18. cég részéről aláírva, elektronikusan pdf formátumban feltöltve
https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=12568
Szakmai gyakorlat beszámoló minta 1 példány cég által lektorálva,
hallgató által aláírva
2024. augusztus 18. elektronikusan pdf formátumban feltöltve
https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=12568

A szakmai gyakorlati helyet biztosító cég és az egyetem között 4 hetes gyakorlat esetén szerződést kell kötni. Amennyiben a hallgató a 4 hetet nem egybefüggően teljesíti, nincs szerződéskötési kötelezettség.

A határidők betartása, a szakmai gyakorlat helyéről és ütemezéséről való egyeztetés a hallgató felelőssége. Amennyiben a hallgató időben nem jelzi, hogy hol kívánja szakmai gyakorlatát letölteni, vagy nem kezdeményezi időben a Fogadó nyilatkozat és a Megállapodás előkészítését, illetve aláíratását, a szakfelelős nem köteles a szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást elfogadni.

A szakmai gyakorlat teljesítése, illetve annak igazolása

A szakmai gyakorlat időtartama 4 hét. Az adott munkakör ellátása mellett minden hallgatónak beszámolót kell készítenie a végzett munkához kapcsolódóan. A beszámoló témáját a munkaadóval kell egyeztetni és szorosan kell, hogy kapcsolódjon a hallgató által végzett tényleges munkához, az általa megismert gyakorlati feladatokhoz. Olyan témát célszerű választani, amelyből a későbbiekben akár diplomamunka is készíthető.

Szakmai gyakorlat teljesítése felmentéssel

A tanulmányaikat duális képzési formában végzők, illetve azon levelező tagozatos hallgatók, akik főállású munkahelyükön releváns gyakorlatnak minősülő feladatkörben dolgoznak, fogadó nyilatkozat és munkáltatói igazolás benyújtásával kérvényezhetik a szakmai gyakorlatuk teljesítésének elfogadását.
A gépészmérnöki mesterképzés megkezdése előtt teljesített szakmai gyakorlat, időtartalmától függetlenül, 2020/2021-es tanévtől nem kerül beszámításra, ugyanis a mesterképzés alatt szerzett releváns szakmai gyakorlat teljesítési helye és időtartalma a diploma mellékletében feltüntetésre kerül.

Beadási határidő és módja: 2024. augusztus 18. elektronikusan a következő kurzusba pdf formátumban felöltve: https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=25853

A nyári szakmai gyakorlat elvégzését mindenkinek igazoltatnia kell a Gépészmérnöki Tanszék honlapjáról letölthető nyomtatványon, amely egyben a gyakorlat értékelését is tartalmazza. (Igazolás és teljesítmény értékelő lap). Az igazolást a dolgozattal együtt kell leadni.

A szakmai gyakorlat teljesítésével kapcsolatos tennivalók összegzése, határidők

  • a hallgató felveszi a Szakmai gyakorlat c. tárgyat, a gyakorlat letöltés ideje: 2024. május 20. - 2024. augusztus 18.
  • kapcsolatba lép azzal a céggel, intézménnyel, ahol a gyakorlatot tölteni szeretné, és amennyiben a vállalat fogadja, leadja a tanszéki titkárságon a cég által aláírt Fogadó nyilatkozatot 1 példányban 2024. április 19-ig,
  • az Egyetem elkészíti a Fogadó nyilatkozatban megadott adatok alapján a Megállapodást 4 példányban, melyet a vállalat részére aláírásra megküld, melyet 2024. június 5-ig vissza kell juttatni György Ágnes részére (107-es iroda)
  • a gyakorlat végén gondoskodik a gyakorlat teljesítését igazoló nyomtatvány aláíratásáról a cég részéről (Igazolás és teljesítmény értékelő lap), ezt az általa készített dolgozattal együtt  2024. augusztus 18-ig feltölti a következő kurzusba: https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=12568

Szakmai gyakorlatot végző hallgatók juttatásai

Az MSc szakmai gyakorlat esetén, mivel az 4 hét időtartamú, nincs juttatási kötelezettség és együttműködési megállapodás megkötése sem kötelező, de hallgatót ez esetben is csak munkaszerződéssel lehet foglalkoztatni.

Előző években hallgatókat fogadó vállalatok:

A szakmai gyakorlattal kapcsolatban felmerülő problémákkal, kérdésekkel forduljanak Somogyi Gyulához tanszéki mérnökhöz (3. em. 308. iroda., gyula.somogyi@eng.unideb.hu) vagy Kalmárné Sitku Szandra ügyvivő-szakértőhöz (304. iroda, szandra.sitku@eng.unideb.hu).
Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 06. 23:16