Műszaki diagnosztikai szakmérnök

Bevezető

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar gondozásában és a Gépészmérnöki Tanszék szervezésében a Műszaki diagnosztikai szakmérnök szakirányú továbbképzési szakot 2022. februártól indítottuk.

A képzés a végzett szakmérnökök számára lehetővé teszi korszerű műszaki diagnosztikai elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását. A képzés célja olyan ismeretek átadása, amely segítségével a szakmérnökök a gépek és berendezések üzembiztonságát, rendelkezésre állását és termelékenységét növelhetik a karbantartásra fordítandó költségek csökkentése mellett. A képzés alapvető célja, hogy a továbbképzésben részt vevő mérnökök megszerezzék a témával kapcsolatos általános szakmai ismereteket, melyre épülve megismerik a korszerű diagnosztikai vizsgálatokat és használni tudják a rendelkezésünkre álló diagnosztikai műszereket, mérési- és kiértékelési szoftvereket. Ezek birtokában a képzést elvégző szakmérnökök képesek lesznek diagnosztikai rendszerek tervezésére, fejlesztésére, irányítására és diagnosztikai vizsgálatok elvégzésére. A képzésbe integrált korszerű szoftverek lehetőséget biztosítanak arra, hogy általános mérési környezetben az Ipar 4.0 szellemiségét követve a végzett szakmérnökök képesek legyenek integrált karbantartási modellben gondolkodni és alkalmazni távfelügyeleti online platformokon. A képzés további célja, hogy a műszaki diagnosztikai képzést elvégző szakmérnökök felkészültek legyenek az egészen életen át tartó tanulásra, ismereteik bővítésére.

A képzést a témában több éves tapasztalattal rendelkező, elismert ipari szakemberekkel dolgoztuk ki, amelynek gyakorlati oktatásában jelentős szerepet vállalnak. A képzésben a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszéke vesz részt. Összefogásunkkal kívánjuk a magas elméleti és gyakorlati képzési színvonalat biztosítani.

Training description (Diagnostic Engineer)

Alapadatok  
Oklevélben szereplő végzettség műszaki diagnosztikai szakmérnök
A képzési idő 2 félév
A képzés formája levelező
A képzés gyakorisága félévenként 6 alkalommal (péntek - szombat)
A képzés költsége 240.000,-Ft/félév
Jelentkezés 

itt kitölthető jelentkezési lapon (Jelentkezési határidő: 2024. február 11.)

Részvétel feltétele Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és mérnöki szakképzettség.
Kapcsolattartó/szakfelelős Dr. Deák Krisztán - adjunktus, Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék
E-mail deak.krisztian@eng.unideb.hu

A képzés mintatanterve és tárgyleírásai

A következő képzés kezdete: 2024. február

Tárgycsoport Tantárgy neve 1. félév 2. félév
 

 

ea gy kr ea gy kr

Műszaki diagnosztikához
kapcsolódó alapozó
ismeretek

Műszaki diagnosztika alapjai 4 0 a 2        
Biztonság, megbízhatóság, kockázat 8 0 k 3        
Törésmechanika 8 0 é 3        
Statisztikai módszerek 0 10 é 3        
Problémamegoldás gépi tanulással         0 6 é 2
Méréstechnika, jelfeldolgozás 0 8 é 2        
Károsodási folyamatok Tribológia 8 0 k 3        
Anyagfáradás 8 0 k 3        
Korrózió 8 0 k 3        

Diagnosztika
eljárások

Rezgésdiagnosztika I. 0 12 k 4        
Rezgésdiagnosztika II.         0 12 é 3
Műszaki akusztikai vizsgálat         0 12 é 3
Termográfia 0 8 é 2        
Endoszkópia 0 8 é 2        
Olajvizsgálat         0 8 é 2
Akusztikus emissziós vizsgálat         0 8 é 2
Képalkotó diagnosztikai vizsgálatok (UH, RT, CT)         0 12 é 3
Mágneses és penetrációs repedésvizsgálat (MT, PT)         0 8 é 2
Erőművi diagnosztika         12 0 k 4
Járműdiagnosztika         12 0 k 4
  Szakdolgozat         0 0 é 5

A záróvizsga időpontja: 2025. január 

A záróvizsga

A Záróvizsgára bocsátás feltétele:

 • 60 kredit megszerzése a tantervben előírt módon
 • a bírálók által elfogadott szakdolgozat. 

A Záróvizsga részei:

 • A szakdolgozat kidolgozásának ismertetése 8-10 perces prezentáció keretében. 
 • A szakdolgozat megvédése a Záróvizsga Bizottság által feltett kérdések megválaszolásával. 
 • A záróvizsga témakörökből (K, D) tett szóbeli vizsga. 

Záróvizsga tárgyak:

 • Károsodási folyamatok (K):
  • Tribológia
  • Anyagfáradás
  • Korrózió
 • Diagnosztikai eljárások (D):
  • Rezgésdiagnosztika I.
  • Rezgésdiagnosztika II.
  • Műszaki akusztikai vizsgálat
  • Termográfia
  • Endoszkópia
  • Olajvizsgálat
  • Akusztikus emissziós vizsgálat
  • Képalkotó diagnosztikai vizsgálatok (UH, RT, CT)
  • Mágneses és penetrációs repedésvizsgálat (MT, PT)

Záróvizsga tételsor

A záróvizsga eredménye, az oklevél minősítése

A diploma érdemjegye a záróvizsga témakörökre (K, D) kapott szóbeli számonkérés érdemjegyei számtani átlagának és a szakdolgozatra (SZ) adott érdemjegy számtani átlaga, azaz:

ZV=[(K+D)/2 + SZ]/2

Legutóbbi frissítés: 2024. 07. 09. 13:05