Diplomatervezés II.

Tájékoztató a Diplomamunkára vonatkozó legfontosabb tudnivalókról gépészmérnöki mesterszak nappalis, valamint levelezős termeléstámogató specializáción.

Diplomamunka beadási határideje: 2024. május 15. (szerda) 12 óra

Diplomamunka beadási formái: bekötve személyesen és elektronikusan eLearningbe és DEA-ba feltöltve

hallgatói plágiumszűrés (beküldési határidő: 2024. május 8.) és Ellenőrző lista leadása is kötelező!

 

A diplomamunka felépítése, formai követelményei, hivatkozások

A diplomamunka a specializációnak megfelelő képzettség szerinti, eredményében írásosan is megjelenő, alkotó jellegű szakmai (tudományos, mérnöki, tervezési, fejlesztés, esetleg kutatási, vagy kutatásfejlesztési) feladat, amelynek megoldása a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető és külső konzulens irányításával dolgozható ki. Terjedelme: min. 50 oldal. A gépészmérnöki mesterszakot elvégző hallgató a diplomamunka elkészítésével és sikeres megvédésével igazolja azt, hogy képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.

A Diplomamunka beadását 2-féle formában is kérjük:

1. Kemény kötésben, személyesen a Tanszéki titkárságra behozva.

2. Elektronikusan az eLearning rendszerbe feltöltve (a fentebbi linkre).
 

A diplomamunkával beadásakor a következő dokumentumokat kell beadni:

1. A bekötött diplomamunka 1 példányban (hagyományos, kemény fedeles kötésben) Fedlap minta

A leadott példányt a hallgató a záróvizsga után visszakapja a jegyzőtől, a továbbiakban az Egyetem kizárólag elektronikusan őrzi a diplomamunkákat.

A bekötött diplomamunkának tartalmaznia kell a következő dokumentumokat (ilyen sorrendben): 

 • Sorszámozott kiírólap- a titkárság állítja ki a Diplomatervezés I. c. tárgyban benyújtott adatlap szerint. Amennyiben módosítás szükséges (cím változás, konzulens váltás stb. esetén), a diplomamunka benyújtási félévének 2. hetéig kérvényezhető új adatlap benyújtásával
 • Plágium nyilatkozat diplomamunkához -csak a hiánytalanul kitöltött és a hallgató által aláírt plágium nyilatkozatokat fogadjuk el!
 • Elfogadási nyilatkozat diplomamunkához -csak a hiánytalanul kitöltött és a témavezető által aláírt elfogadási nyilatkozatokat fogadjuk el!
 • Titoktartási megállapodás - amennyiben a cég ragaszkodik hozzá- a dokumentumot minden esetben a hallgató/cég kezdeményezi, majd a Titkárságon leadja legkésőbb 2024.04.30-ig!

(Az Elfogadási nyilatkozatban a témavezető nyilatkozik arról, hogy a diplomamunka megfelel a formai és tartalmi követelményeknek és beadható. Az Elfogadási nyilatkozat aláírásának egyik feltétele a “Diplomamunka II.” tárgy teljesítése. Az Elfogadási nyilatkozatot a diplomamunkába bele kell köttetni!)

2. Nem kell bekötni a Diplomamunkába, de azzal együtt kell beadni:

A Diplomamunka elektronikus beadásakor a következőket kell feltölteni az eLearningbe 1 pdf dokumentumként!:

Az eLearning feltöltés helye: hhttps://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=12597

A Diplomamunka állománya (ebben a sorrendben):

 • Címoldal
 • Sorszámozott kiírólap- a titkárság állít ki a Hallgató által megküldött végleges, konzulenssel leegyeztetett Téma adatlap szerint
 • Plágium nyilatkozat diplomamunkához -csak a hiánytalanul kitöltött és a hallgató által aláírt plágium nyilatkozatokat fogadjuk el!
 • Elfogadási nyilatkozat diplomamunkához -csak a hiánytalanul kitöltött és a konzulens által aláírt elfogadási nyilatkozatokat fogadjuk el!
 • Titoktartási megállapodás- amennyiben a cég ragaszkodik hozzá- a dokumentumot minden esetben a hallgató/cég kezdeményezi, majd a Titkárságon leadja legkésőbb 2024.04.30-ig!
 • A Diplomamunka anyaga (maga a kidolgozott munka az ábrákkal, irodalomjegyzékkel, melléklettel)
 • Összefoglalók a diplomamunkához (magyar, angol)- csak a hivatalos template alapján készült összefoglalókat fogadjuk el!
 • Témavezetői konzultáció a diplomamunkához- csak a hiánytalanul kitöltött és a témavezető által aláírt dokumentumot fogadjuk el
 • igazolványkép (világos háttér előtt készült arckép)

 

A Diplomamunka titkosítása

A Diplomamunka titkosítására vonatkozóan külön megállapodás születik a cég és a hallgató, illetve a cég és az egyetem között.

A titkosítás legkésőbbi beérkezési határideje a Tanszékre 2024.04.30.!!!

A titkosított Diplomamunkát csak a témavezető, a bírálók és a bíráló bizottság tagjai ismerhetik meg, akik írásban vállalják, hogy a bizalmas információkat megőrzik, és azt nem hozzák nyilvánosságra.

Letölthető megállapodás minta a cég és az egyetem között kötendő szerződéshez

A szerződést kérjük a cég által aláírva, 4 eredeti példányban eljuttatni a tanszéki titkárságra, melyből 1 eredeti példányt visszajuttatunk a cégnek, 1 eredetit a hallgató beköttet a diplomamunkába és 2 példány az egyetemet illet. Természetesen igény esetén ennél több példányban is készülhet a szerződés.

A hallgatóval kötendő megállapodás nem érinti az egyetemet, ezért azt nem kell a tanszékre leadni.

Ennek egy lehetséges mintája: Hallgató és cég közötti titoktartási megállapodás

 

 

A Diplomamunka bírálata

A külső bíráló személyének kijelöléséről és a bírálat lefolytatásáról a Tanszék gondoskodik.

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 05. 13. 08:27