Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program

DETEP – Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának előkészítése 2008-ban indult, hosszas operatív munka előzte meg a szabályzat első változatát, amit 2008 júniusában fogadott el az egyetem Szenátusa. A munka 2008 szeptemberében indulhatott. A szabályzat azóta folyamatosan megújul, az aktuálisan felmerülő kérdések/problémák alapján.

Kiknek szól?

 • Azoknak, akik a kötelező tantárgyakon túl érdeklődnek a kutatás iránt, egy-egy témában szeretnének jobban elmélyülni + a program a művészeti tevékenységet is támogatja (csak a ZK hallgatói esetében)
 • A szabályzat szerint minden aktív, nappali és levelező tagozatos hallgatónak, aki tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra, rendelkezik min. 2 lezárt félévvel.

Mi a célja?

 • Elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását.
 • Mesterképzésre és PhD képzésbe való bejutás elősegítése.
 • Végső célja a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatókká/kutatókká válásának támogatása, tudományos utánpótlás nevelés.

Hogyan folyik a munka?

 • Témavezetők segítségével, egyéni munkaterv szerint végzett kutatómunka (nem órákat kell felvenni, hanem kutatómunkát folytatni, amit aztán valamilyen fórumon meg kell jelentetni, pl. publikáció, előadás, poszter, hangverseny)
 • Bele tartoznak a tudományos diákkörök, szakkollégiumok, önképzőkörök → a DETEP ezeket fogja egységes keretbe
 • A Neptunban regisztrálni kell a képzést, és egy ún. konzultációs kreditet kell felvenni, melyet a témavezető hirdet meg, ennek teljesítése a programban maradás feltétele
 • Képzési kredit: félévente max. 3 , az előírt óramennyiségen túl, a témavezetővel egyeztetve, ingyen. Ez lehetőség, nem követelmény

Bekerülés módjai

 • Egyéni jelentkezéssel: minden szeptemberben és februárban → Neptun üzenet, munkaterv (fontos, hogy legyen téma + témavezető), elektronikus jelentkezés a detep.unideb.hu oldalon
 • szakkollégisták figyelmét külön is felhívják rá, nem automatikus a felvétel

Egyetemi felelős: Mándy Zsuzsanna referens

 • Rektori Hivatal, Tudományos Igazgatóság 212-es szoba
 • Tel: +36 (52) 512-900/62280
 • E-mail: detep@unideb.hu (Neptun kódot tüntesse fel!)
 • Ügyfélfogadás: hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-13.00 óráig

Műszaki Kari felelős: Dr. T. Kiss Judit oktatási dékányhelyettes, egyetemi docens:

 • Műszaki Kar  II. em. 202-es szoba
 • Tel: +36 (52) 512-900/77754
 • E-mail: tkiss@eng.unideb.hu (Neptun kódot tüntesse fel!)

Tovább a DETEP honlapra

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 14:59