Az Üzemfenntartási Alapítvány

A Debreceni Egyetem Műszaki Kara és a MÁV Debreceni Járműjavító Kft. /Cg. 09-09-001988/, mint alapító a 2001. május 16. napján kelt alapító okirattal létrehozta a

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kar Üzemfenntartási Alapítványát.

Az alapítvány közhasznú és céljai az alábbiak:

  • tudományos tevékenység, kutatás, (1997. évi CLVI. tv. 26. § c) 3. pont)
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (1997. évi CLVI. tv. 26. § c) 4. pont). –     A graduális és posztgraduális képzés színvonalának növelése a laboratóriumok, mérőeszközök, műszerek fejlesztésével;
  • Hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok támogatása;

A támogatás részfeladatai:

  • A Tiszántúli régió, de elsősorban Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye általános gépészeti és karbantartó kultúrájának fejlesztése, előmozdítása, valamint a korszerű technológiák, berendezések megismerése, alkalmazása, környezetvédelmi alkalmazása, terjesztése és felzárkóztatása a nyugat európai szakmai szinthez. Az alapítvány további célja a Kar gépészmérnöki képzésének és szakmérnöki képzéseinek fejlesztése, támogatása. A fenti képzéseket – mint a régió műszaki felsőoktatási centruma – a Debreceni Egyetem Műszaki Kara, ezen belül a Gépészetmérnöki Tanszék végzi.
  • Általában a tanulmányi munka – ezen belül a belföldi és külföldi szakmai konferenciákon, tanulmányutakon való részvétel – támogatása, amely vonatkozhat tanszéki oktatókra, hallgatókra egyaránt;
  • A kuratórium által meghatározott egyéb, a képzést elősegítő célok támogatása, pl. pályázat meghirdetése a hallgatók részére, jutalmak kitűzése, díjak alapítása;
  • Szakmai ismeretterjesztő anyagok, tankönyvek, jegyzetek és szakmai képzést segítő segédletek kiadása, beszerzése.

Amennyiben egyetért alapítványunk céljaival és szeretné a Gépészmérnöki Tanszéket támogatni, adományait köszönettel várjuk a következő számlaszámra:

Polgári Bank 61200261-11021137

Tekintettel arra, hogy alapítványunk közhasznú, az adomány összege 100%-ban leírható az adóalapból.

Amennyiben adója egy százalékával kíván hozzájárulni célkitűzéseink megvalósításához, a DE MFK Üzemfenntartási Alapítvány 18562398-1-09  adatok megadásával teheti meg szíves felajánlását.

Adatvédelmi tájékoztatónk 

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 20. 07:22