Gépészmérnöki alapképzés

A Debreceni Egyetem Műszaki Karán a gépészmérnöki képzés több évtizedes múltra tekint vissza, így a Debrecenben gépészmérnökként végzettek ma a régió iparvállalatainak meghatározó szakemberei. A gépészmérnöki alapszakot duális képzési formában is elindítottuk a 2015/2016-os tanévtől, amely azóta is nagy népszerűségnek örvend.

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • Végzettségi szint: alapfokozat
 • Szakképzettség: gépészmérnök
 • Képzési terület: műszaki
 • Képzési idő: 7 félév
 • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit
 • Munkarend: nappali és levelező

  A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

  • természettudományos alapismeretek: 40-50 kredit
   • matematika (min.12 kredit), mechanika, mérnöki fizika, általános géptan, hő- és áramlástan, kémia;
  • gazdasági és humán ismeretek: 16-30 kredit
   • közgazdaságtan, vállalkozás-gazdaságtan, menedzsment, minőségbiztosítás, energiagazdálkodás, államigazgatási- jogi ismeretek, humán ismeretek;
  • szakmai törzsanyag: 70-103 kredit
   • informatikai, műszaki tervezési, anyagtudományi, elektrotechnikai, mérés- és irányítástechnikai, géptan, gyártástechnológiai, általános műszaki ismeretek.

  Választható specializációk:

  Szakmai gyakorlat

  Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritériumfeltétel. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő, legalább 6 hétig tartó gyakorlat.

  Idegennyelvi követelmények

  Az alapfokozat megszerzéséhez elengedhetelen az idegen szaknyelvi ismeretek teljesítése.

  A gépészmérnöki alapképzési szak Képzési és kimeneti követelménye

  Legutóbbi frissítés: 2024. 01. 20. 10:13