Szakdolgozat

Tájékoztató a szakdolgozatra vonatkozó legfontosabb tudnivalókról gépészmérnöki alapszak nappalis üzemeltető-karbantartó, járműipari folyamattervező és gépjárműtechnikai specializációin, valamint levelezős üzemeltető-karbantartó, járműipari folyamattervező specializáción. Az épületgépész specializáció hallgatói az Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék előírásai szerint készítik és nyújtják be szakdolgozatukat.
Tantárgyfelelős: Pálfi Tibor, mesteroktató

A szakdolgozat beadási határideje: 2024. május 15. (szerda) 12 óra

A szakdolgozat beadási formái: bekötve személyesen és elektronikusan eLearningbe és DEA-ba feltöltve
A hallgatói plágiumszűrés lefolytatása (beküldési határidő: 2024. május 8.) és az Ellenőrző lista leadása is kötelező!

 

DEA feltöltési esemény (irányított, közösen feltöltés): 2024.05.15. 17 óra 
https://unideb.webex.com/unideb-hu/j.php?MTID=m3135b1389a402851fb57809b…

A szakdolgozat felépítése, formai követelményei, hivatkozások

A szakdolgozat a specializációnak megfelelő képzettség szerinti, eredményében írásosan is megjelenő, alkotó jellegű szakmai (tudományos, mérnöki, tervezési, fejlesztés, esetleg kutatási, vagy kutatásfejlesztési) feladat, amelynek megoldása a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető (belső konzulens) és konzulens (vállalatnál dolgozó mérnök) irányításával dolgozható ki. Terjedelme: min. 40 oldal. A gépészmérnöki alapszakot elvégző hallgató a szakdolgozat elkészítésével és sikeres megvédésével igazolja azt, hogy képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.

A Szakdolgozat beadását 2-féle formában is kérjük:

1. Kemény kötésben, személyesen a Tanszéki titkárságra behozva.

2. Elektronikusan az eLearning rendszerbe feltöltve (a fentebbi linkre).

 

A Szakdolgozat beadásakor a következő dokumentumokat kell beadni:

1. A bekötött Szakdolgozat 1 példányban (hagyományos, kemény fedeles kötésben) Fedlap minta

A leadott példányt a hallgató a záróvizsga után visszakapja a jegyzőtől, a továbbiakban az Egyetem kizárólag elektronikusan őrzi a szakdolgozatokat. 

A bekötött Szakdolgozatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat (ilyen sorrendben):

 • Sorszámozott kiírólap - a titkárság állítja ki a Gépészmérnöki projekt c. tárgyban benyújtott adatlap szerint. Amennyiben módosítás szükséges (cím változás, konzulens váltás stb. esetén), a szakdolgozat benyújtási félévének 2. hetéig kérvényezhető új adatlap benyújtásával!
 • Plágium nyilatkozat szakdolgozathoz- csak a hiánytalanul kitöltött és a hallgató által aláírt plágium nyilatkozatokat fogadjuk el!
 • Elfogadási nyilatkozat szakdolgozathoz- csak a hiánytalanul kitöltött és a témavezető által aláírt elfogadási nyilatkozatokat fogadjuk el!
 • Titoktartási megállapodás- amennyiben a cég ragaszkodik hozzá- a dokumentumot minden esetben a hallgató/cég kezdeményezi, majd a Titkárságon leadja legkésőbb 2024.04.30-ig!

(Az Elfogadási nyilatkozatban a témavezető nyilatkozik arról, hogy a Szakdolgozat megfelel a formai és tartalmi követelményeknek és beadható. Az Elfogadási nyilatkozat aláírásának egyik feltétele a “Szakdolgozat készítés” tárgy teljesítése. Az Elfogadási nyilatkozatot a Szakdolgozatba bele kell köttetni!)

2. Nem kell bekötni a Szakdolgozatba, de azzal együtt kell beadni:

 

A Szakdolgozat elektronikus beadásakor a következőket kell feltölteni az eLearningbe 1 pdf dokumentumként!:

A pdf-ek összefűzéséhez egy online, ingyenes program: iLovePDF | Online PDF tools for PDF lovers

Az eLearning feltöltés helye: https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=12596

A Szakdolgozat állománya (ebben a sorrendben):

 • Címoldal
 • Sorszámozott kiírólap- a titkárság állít ki a Hallgató által megküldött végleges, konzulenssel leegyeztetett Téma adatlap szerint!
 • Plágium nyilatkozat szakdolgozathoz- csak a hiánytalanul kitöltött és a hallgató által aláírt plágium nyilatkozatokat fogadjuk el!
 • Elfogadási nyilatkozat szakdolgozathoz- csak a hiánytalanul kitöltött és a témavezető által aláírt elfogadási nyilatkozatokat fogadjuk el!
 • Titoktartási megállapodás- amennyiben a cég ragaszkodik hozzá- a dokumentumot minden esetben a hallgató/cég kezdeményezi, majd a Titkárságon leadja legkésőbb 2024.04.30-ig!
 • A Szakdolgozat anyaga (maga a kidolgozott munka a fejezetekkel, ábrákkal, irodalomjegyzékkel, melléklettel)
 • Összefoglalók a szakdolgozathoz (magyar, angol)- csak a hivatalos minta alapján készült összefoglalókat fogadjuk el!
 • Témavezetői konzultáció - csak a hiánytalanul kitöltött és a témavezető által aláírt dokumentumot fogadunk el!
 • igazolványkép (világos háttér előtt készült arckép)

 

 

A Szakdolgozat titkosítása

A szakdolgozat titkosítására vonatkozóan külön megállapodás születik a cég és a hallgató, illetve a cég és az egyetem között.

A titkosítás legkésőbbi beérkezési határideje a Tanszékre 2024.04.30.!!!

A titkosított szakdolgozatot csak a témavezető, a bírálók és a bíráló bizottság tagjai ismerhetik meg, akik írásban vállalják, hogy a bizalmas információkat megőrzik, és azt nem hozzák nyilvánosságra.

Letölthető megállapodás minta a cég és az egyetem között kötendő szerződéshez

A szerződést kérjük a cég által aláírva, 4 eredeti példányban leadni a tanszéki titkárságon, melyből 1 eredeti példányt visszajuttatunk a cégnek, 1 eredetit a hallgató beköttet a szakdolgozatba és 2 példány az egyetemet illet. Természetesen igény esetén ennél több példányban is készülhet a szerződés.

A hallgatóval kötendő megállapodás nem érinti az egyetemet, ezért azt nem kell a tanszékre leadni.

Ennek egy lehetséges mintája: Hallgató és cég közötti titoktartási megállapodás minta

 

 

A Szakdolgozat bírálata

A külső bíráló személyének kijelöléséről és a bírálat lefolytatásáról a Tanszék gondoskodik.

Legutóbbi frissítés: 2024. 05. 28. 13:36