Géptervező specializáció

A géptervező specializáció célja, hogy a specializáción végzett Hallgatóink korszerű és versenyképes tudást szerezzenek a gépészeti tervezés elmélete, módszerei és legújabb szimulációs eljárásai területén.

A specializáción végzett hallgatók elmélyíthetik tudásukat a gépekben lezajló mechanikai folyamatokban, megismerik a különféle gépek szerkezeti felépítését, korszerű méretezési eljárásait. A hallgatók átfogó ismereteket szereznek a géptervezés korszerű számítógépes eljárásairól, a gépekben lezajló folyamatok szimulációs módszerekkel történő vizsgálatáról is.

Specializációért felelős oktató: Dr. Hajdu Sándor egyetemi docens (hajdusandor@eng.unideb.hu)

Tagozat: nappali

Specializáció tárgyai:

 • Géptervezés elmélete és módszertana
 • Hidraulikus és pneumatikus rendszerek
 • Végeselem-módszer
 • Számítógéppel segített géptervezés
 • Gépszerkezettan
 • Alkalmazott szilárdságtan
 • Gépek kinematikája és dinamikája
 • Műszaki polimerek és kompozitok
 • Villamos gépek és hajtások
 • Specifikus géptervezés
 • Gépészeti szimuláció
 • Gépészmérnöki projekt

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 15:00