Hatósági szabályozás rendszere

Tárgy oktatója

LÓRÁND FERENC – Országos Atomenergia Hivatal

Félév: II. félév; Kontakt óraszám: 5 óra; Számonkérés: évközi jegy

Tárgyleírás

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az atomenergia biztonságos és békés célú jogi szabályozás felépítését és alapelveit. A nukleáris biztonsági szabályozás részletesebb ismertetésének célja a jogszerű tevékenykedés, növelve a biztonsági kultúra szintjét. Az előadás során a magyar jogszabályi háttér ismertetésére kerül sor az Atomtörvénytől kezdve kormányrendeleteken és miniszteri rendeleteken keresztül az egyes hazai szabványokig. A tananyag kitér a jogszabályok hatályára, céljára és fontosabb előírásaira, valamint az engedélyesek és az Országos Atomenergia Hivatal feladataira, kötelezettségeire.

Szakirodalom

  • hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek

Oktatás helyszíne

Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 14:59