Specializáció választás a 2022/2023-as tanévben

A hallgatónak a gépészmérnöki alapszakon tanulmányai folyamán nyilatkoznia kell, hogy milyen specializáción kíván tanulni. Az I. évfolyam 2. félévében kell döntést hozni, hogy épületgépész vagy más szakterület (anyagtechnológia, géptervező, járműipari folyamattervező, üzemeltető-karbantartó) felé orientálódik a hallgató. Ugyanis a 3. félévében már vannak olyan tantárgyak, amelyek épületgépész specializációhoz kötöttek, és amelyek csak akkor válnak láthatóvá (és felvehetővé) a Neptunban, ha beállításra kerül a specializáció. Az épületgépész specializációt választott hallgatónak nincs később tennivalója. Amennyiben a  hallgató más terület iránt érdeklődik, a 4. félév során ismét döntést kell hoznia. A specializáció beállítását központilag végezzük a hallgatók által kitöltött jelentkezés alapján.

A következő űrlap kitöltésével jelentkezhetnek a választott specializációra: 

2. féléves nappali tagozatos hallgató: specializáció jelentkezés

4. féléves nappali tagozatos hallgató: specializáció jelentkezés

A jelentkezési lap kitöltési határideje: 2023. május 3.

Amennyiben valaki elmulasztotta határidőig a jelentkezését vagy átjelentkezéssel jött a Műszaki Karra, illetve módosítani szeretné a korábban leadott jelentkezését, a Tanulmányi Osztály "Kérelem" nyomtatványát kitöltve kérvényezheti!

Minden hallgatónak kötelező választani specializációt - a duális formában tanuló hallgatók automatikusan a saját specializációjukra kerülnek besorolásra -, ahol 1-4. sorrendet fel kell állítaniuk. Amely specializáción túljelentkezés lesz, ott a hallgatókat a 3 lezárt félévük alatt meghatározott korrigált ösztöndíjindexük alapján rangsoroljuk, a keretszámon kívül esőket a hallgató által felállított sorrend szerinti következő specializációba soroljuk át.

A kapacitásokat és egyéb igényeket is figyelembe véve az alábbi szerint határoztuk meg a 2022/2023. 2. félévben a maximális létszámokat:

Anyagtechnológia 12 fő
Géptervező 12 fő
Járműipari folyamattervező 18 fő
Üzemeltető-karbantartó 18 fő

Anyagtechnológia

Az anyagtechnológia specializáció célja, hogy a specializáción tanuló Hallgatóink korszerű, versenyképes tudást szerezzenek a fémekkel és nemfémekkel kapcsolatos alapvető anyagismereti, anyagvizsgálati, feldolgozási és tervezési módszerekről. A specializáción végzett gépészmérnökök ismerni fogják az anyag alakíthatóságára szolgáló módszereket és kísérleti eljárásokat, a hideg- és melegalakító eljárásokat és azok erőtani és alakíthatósági számításait, az eljárások alakíthatósági korlátait, a kötéstechnológiák általános alapfogalmait, a roncsolásmentes anyagvizsgálatokat, a hőkezelést és a polimerek feldolgozás-technológiáit. Az anyagtechnológia specializáció felelőse Dr. Pálinkás Sándor főiskolai docens.

Részletes bemutató


Épületgépészeti specializáció

Épületeinkben maximális hatékonysággal és minimális energiaigénnyel kell biztosítani a komfortos mikroklímát, amihez olyan modern fűtési-, hűtési-, légtechnikai-, vízellátási rendszereket kell kialakítani, melyek nagymértékben alkalmazzák az alternatív energiaforrásokat. Az Épületgépészeti specializáción BSc oklevelet szerzett gépészmérnökök alkalmasak lesznek épületgépészeti rendszerek tervezésére, üzemeltetésére, kivitelezések előkészítésére, szervezésére és irányítására. Egyaránt elhelyezkedhetnek tervezéssel, kivitelezéssel, kereskedelemmel, üzemeltetéssel foglalkozó épületgépészeti cégeknél. Az épületgépészeti specializáció felelőse: Dr. Kalmár Tünde egyetemi docens

Részletes bemutató


Géptervező

A géptervező specializáció célja, hogy a specializáción végzett Hallgatóink korszerű és versenyképes tudást szerezzenek a gépészeti tervezés elmélete, módszerei és legújabb szimulációs eljárásai területén. A specializáción végzett hallgatók elmélyíthetik tudásukat a gépekben lezajló mechanikai folyamatokban, megismerik a különféle gépek szerkezeti felépítését, korszerű méretezési eljárásait. A hallgatók átfogó ismereteket szereznek a géptervezés korszerű számítógépes eljárásairól, a gépekben lezajló folyamatok szimulációs módszerekkel történő vizsgálatáról is. A géptervező specializáció felelőse Dr. Hajdu Sándor egyetemi docens.

Részletes bemutató


Járműipari folyamattervező specializáció

A specializációt a járműiparban érdekelt partnervállalatainkkal közösen dolgoztuk ki és határoztuk meg annak tantárgyait és tartalmát. A specializáción végzett gépészmérnökök alkalmasak termelési folyamatok elemzésére, ellenőrzésére, tervezésére és fejlesztésére modern technológiák és módszerek felhasználásával. Képesek a korszerű és precíz termelés feltételeinek megteremtésére, minőségi folyamatok kialakítására. Alkalmasak járműiparban érdekelt vállalatoknál termelési, folyamatmérnöki, minőségbiztosítási területek gépészeti és vezetői feladatainak ellátására. A járműipari folyamattervező specializáció felelőse: Dr. Czégé Levente egyetemi docens

Részletes bemutató


Üzemeltető-karbantartó specializáció

A szakirány korszerű, piacképes tudást biztosít, amelyre az ipar minden területén igény van (gépipar, járműipar, élelmiszeripar, mezőgazdaság stb.). A képzés a versenyképes gyakorlati tudásra helyezi a hangsúlyt, amely a karbantartás-tervezés, diagnosztika és üzemeltetés területeit érinti naprakész műszaki informatikai, méréstechnikai tudásanyaggal, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek gyakorlati alkalmazásával. Az iparnak nagy szüksége van olyan szakemberekre, akik az üzemben lévő gépek stratégiai karbantartási tervét kidolgozzák, a korszerű diagnosztikai mérések elemzésére képesek és mérnöki vezető szerep betöltésére alkalmasak. A vizsgált gépek köre kiterjed a technológiai termelő-gyártó gépekre, intelligens gyártóközpontokra, ipari robotokra, anyagmozgatás gépeire, a belsőégésű motorokkal és villamos hajtásokkal felszerelt gépekre, mechatronikai és autóipari egységekre, ipari szivattyúkra és turbinákra. A szakirányon végzett hallgatók megismerik a diagnosztikai módszereket (rezgésdiagnosztika, hőkamerás vizsgálatok, zajdiagnosztika, anyagdiagnosztika-roncsolásmentes anyagvizsgálatok) területeit, továbbá a napjainkban és a jövőben kiemelt jelentőségű automatizált gépi tanuláson, mélytanuláson, mesterséges intelligencián alapuló módszereket, gyakorlatot szereznek a diagnosztikai szoftverek használatában. Az üzemeltető-karbantartó specializáció felelőse: Dr. Deák Krisztián adjunktus

Részletes bemutató

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 14:59