Szakdolgozat

Tájékoztató a szakdolgozatra vonatkozó legfontosabb tudnivalókról gépészmérnöki alapszak nappalis üzemeltető-karbantartó, járműipari folyamattervező és gépjárműtechnikai specializációin, valamint levelezős üzemeltető-karbantartó, járműipari folyamattervező specializáción. Az épületgépész specializáció hallgatói az Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék előírásai szerint készítik és nyújtják be szakdolgozatukat.
Tantárgyfelelős: Pálfi Tibor, mesteroktató

A szakdolgozat beadási határideje: 2023. május 15. (hétfő) 12 óra

A szakdolgozat beadási formái: bekötve személyesen és elektronikusan e-Learningbe feltöltve
A hallgatói plágiumszűrés lefolytatása és az Ellenőrző lista leadása is kötelező!

A szakdolgozat felépítése, formai követelményei, hivatkozások

A szakdolgozat a specializációnak megfelelő képzettség szerinti, eredményében írásosan is megjelenő, alkotó jellegű szakmai (tudományos, mérnöki, tervezési, fejlesztés, esetleg kutatási, vagy kutatásfejlesztési) feladat, amelynek megoldása a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető (belső konzulens) és konzulens (vállalatnál dolgozó mérnök) irányításával dolgozható ki. Terjedelme: min. 40 oldal. A gépészmérnöki alapszakot elvégző hallgató a szakdolgozat elkészítésével és sikeres megvédésével igazolja azt, hogy képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.

A Szakdolgozat beadását 2-féle formában is kérjük:

1. Kemény kötésben, személyesen a Tanszéki titkárságra behozva.

2. Elektronikusan az e-Learning rendszerbe feltöltve (a fentebbi linkre).

 

A Szakdolgozat beadásakor a következő dokumentumokat kell beadni:

1. A bekötött Szakdolgozat 1 példányban (hagyományos, kemény fedeles kötésben) Fedlap minta

A leadott példányt a hallgató a záróvizsga után visszakapja a jegyzőtől, a továbbiakban az Egyetem kizárólag elektronikusan őrzi a szakdolgozatokat. 

A bekötött Szakdolgozatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat (ilyen sorrendben):

 • Sorszámozott kiírólap - a titkárság állítja ki a Gépészmérnöki projekt c. tárgyban benyújtott adatlap szerint. Amennyiben módosítás szükséges (cím változás, konzulens váltás stb. esetén), a szakdolgozat benyújtási félévének 2. hetéig kérvényezhető új adatlap benyújtásával!
 • Plágium nyilatkozat szakdolgozathoz- csak a hiánytalanul kitöltött és a hallgató által aláírt plágium nyilatkozatokat fogadjuk el!
 • Elfogadási nyilatkozat szakdolgozathoz- csak a hiánytalanul kitöltött és a témavezető által aláírt elfogadási nyilatkozatokat fogadjuk el!
 • Titoktartási megállapodás- amennyiben a cég ragaszkodik hozzá- a dokumentumot minden esetben a hallgató/cég kezdeményezi, majd a Titkárságon leadja legkésőbb 2023.04.15-ig!

(Az Elfogadási nyilatkozatban a témavezető nyilatkozik arról, hogy a Szakdolgozat megfelel a formai és tartalmi követelményeknek és beadható. Az Elfogadási nyilatkozat aláírásának egyik feltétele a “Szakdolgozat készítés” tárgy teljesítése. Az Elfogadási nyilatkozatot a Szakdolgozatba bele kell köttetni!)

2. Nem kell bekötni a Szakdolgozatba, de azzal együtt kell beadni:

 • Összefoglalók a szakdolgozathoz (magyar, angol)- csak a hivatalos template alapján készült összefoglalókat fogadjuk el!
 • Témavezetői konzultáció - csak a 4 alkalomra hiánytalanul kitöltött és a témavezető által aláírt dokumentumot fogadunk el!
 • CD vagy DVD (tartalma: Szakdolgozat word formátumban, Szakdolgozat pdf formátumban, plágium nyilatkozat, elfogadási nyilatkozat, titoktartási ha van, konzulensi lap, magyar összefoglaló, angol összefoglaló, igazolványkép (világos háttér előtt készült arckép)- melynek átadása a szakdolgozat leadásának alkalmával történik!

Tekintettel arra, hogy az Egyetem csak elektronikusan tárolja a dolgozatokat, kizárólag a hiánytalan tartalommal leadott adathordozókat tudjuk elfogadni. Külön kérünk mindenkit, gondosan ellenőrizze, hogy szerepel-e valamennyi alább felsorolt nyomtatvány/dokumentum a CD-n/DVD-n! A CD borítón szerepelnie kell a hallgató nevének, neptun kódjának, a dolgozat címének és a leadási határidőnek!

 

 

A Szakdolgozat elektronikus beadásakor a következőket kell feltölteni az e-Learningbe 1 pdf dokumentumként!:

Az e-Learning feltöltés helye: https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=20624

A Szakdolgozat állománya (ebben a sorrendben):

 • Címoldal
 • Sorszámozott kiírólap- a titkárság állít ki a Hallgató által megküldött végleges, konzulenssel leegyeztetett Téma adatlap szerint!
 • Plágium nyilatkozat szakdolgozathoz- csak a hiánytalanul kitöltött és a hallgató által aláírt plágium nyilatkozatokat fogadjuk el!
 • Elfogadási nyilatkozat szakdolgozathoz- csak a hiánytalanul kitöltött és a témavezető által aláírt elfogadási nyilatkozatokat fogadjuk el!
 • Titoktartási megállapodás- amennyiben a cég ragaszkodik hozzá- a dokumentumot minden esetben a hallgató/cég kezdeményezi, majd a Titkárságon leadja legkésőbb 2023.04.15-ig!
 • A Szakdolgozat anyaga (maga a kidolgozott munka a fejezetekkel, ábrákkal, irodalomjegyzékkel, melléklettel)
 • Összefoglalók a szakdolgozathoz (magyar, angol)- csak a hivatalos minta alapján készült összefoglalókat fogadjuk el!
 • Témavezetői konzultáció - csak a hiánytalanul kitöltött és a témavezető által aláírt dokumentumot fogadunk el!
 • igazolványkép (világos háttér előtt készült arckép)

 

 

A Szakdolgozat titkosítása

A szakdolgozat titkosítására vonatkozóan külön megállapodás születik a cég és a hallgató, illetve a cég és az egyetem között.

A titkosítás legkésőbbi beérkezési határideje a Tanszékre a szakdolgozat beadását megelőző 30 nap.

A titkosított szakdolgozatot csak a témavezető, a bírálók és a bíráló bizottság tagjai ismerhetik meg, akik írásban vállalják, hogy a bizalmas információkat megőrzik, és azt nem hozzák nyilvánosságra.

Letölthető megállapodás minta a cég és az egyetem között kötendő szerződéshez

A szerződést kérjük a cég által aláírva, 4 eredeti példányban leadni a tanszéki titkárságon, melyből 1 eredeti példányt visszajuttatunk a cégnek, 1 eredetit a hallgató beköttet a szakdolgozatba és 2 példány az egyetemet illet. Természetesen igény esetén ennél több példányban is készülhet a szerződés.

A hallgatóval kötendő megállapodás nem érinti az egyetemet, ezért azt nem kell a tanszékre leadni.

Ennek egy lehetséges mintája: Hallgató és cég közötti titoktartási megállapodás minta

 

 

A Szakdolgozat bírálata

A külső bíráló személyének kijelöléséről és a bírálat lefolytatásáról a Tanszék gondoskodik.

Frissítés dátuma: 2023.05.26.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.