Végeselem-módszer alapjai

Tárgy oktatója

DR. MANKOVITS TAMÁS – tanszékvezető egyetemi docens, Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Gépészmérnöki Tanszék

Félév: I. félév; Kontakt óraszám: 15 óra; Számonkérés: kollokvium

Tárgyleírás

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a gépészeti szerkezetek közelítő számításaira alkalmas végeselem-módszert. A végeselem-módszer fogalma, kialakulásának történeti áttekintése. A végeselem-módszer alkalmazási területei, elérhető szoftverek. Lineáris rugalmasságtan alapjai, ismeretlen mezői. A rugalmasságtan alapegyenlet-rendszere és peremfeltételei. Teljes potenciális energia. Variációs elvek. Teljes potenciális energia minimuma elv. Lineáris rugó. Elmozdulásmezőn alapuló végeselem-módszer. Izoparametrikus végeselemek. Izoparametrikus leképezés. Numerikus integrálás. Általános célú végeselemes program-csomagok bemutatása. Modellezési technikák, hibaanalízis.

Szakirodalom

  • Mankovits T., Huri D.: Modellezés és szimuláció (A lineáris rugalmasságtan és a végeselem-módszer), Debreceni Egyetem, Debrecen, 2015. (elektronikus jegyzet)
  • Kovács Á., Moharos I., Oldal I., Szekrényes A.: Végeselem-módszer, Typotex Kiadó, Budapest, 2011. (elektronikus jegyzet)
  • Égert J., Keppler I.: A végeselem módszer mechanikai alapjai, Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2007.
  • Szabó T.: Alkalmazott mechanika – Végeselem-módszer alkalmazásai, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2003.
  • Páczelt I.: A végeselem-módszer alapjai, Miskolci Egyetem, Miskolc, 1993.

Oktatás helyszíne

Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Frissítés dátuma: 2019.01.04.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.