Szakmérnök szakdolgozat

Tájékoztató a szakdolgozatra vonatkozó legfontosabb tudnivalókról az Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök/szakember, Gépészeti szimulációs szakmérnök, Polimertechnológiai szakmérnök és Szerkezetintegritási és roncsolásmentes vizsgáló szakmérnök szakirányú továbbképzési szakokon.

A szakdolgozati témát kérjük ezen a nyomtatványon leadni: szakmérnöki téma adatlap (beadási határideje: 2020. december 11.)

 

A szakdolgozat beadási határideje: 2021. április 30.

A szakdolgozat felépítése, formai követelményei, hivatkozások

A leadáskor a következőket kell benyújtani:

Bekötve:

 • Kiírólap (a tanszék készíti el a leadott téma adatlap alapján)
 • Elfogadási nyilatkozat a szakdolgozathoz (a belső konzulens aláírásával)
  • (Az Elfogadási nyilatkozatban a Belső konzulens nyilatkozik arról, hogy a Szakdolgozat megfelel a formai és tartalmi követelményeknek és beadható. Az Elfogadási nyilatkozat aláírásának egyik feltétele a “Szakdolgozat készítés” tárgy teljesítése. Az Elfogadási nyilatkozatot a Szakdolgozat része!)
 • Plágium nyilatkozat a szakdolgozathoz (a hallgató tölti ki)
 • esetleges Titoktartási megállapodás (melyet minden esetben a hallgató/cég kezdeményez)
  • (A szakdolgozat titkosítására vonatkozóan külön megállapodás születik a cég és a hallgató, illetve a cég és az egyetem között.

   A titkosítást legalább 30 nappal a szakdolgozat leadási határideje előtt kell kezdeményeznie a hallgatónak. A titkosított szakdolgozatot csak a témavezető, a bírálók és a bíráló bizottság tagjai ismerhetik meg, akik írásban vállalják, hogy a bizalmas információkat megőrzik, és azt nem hozzák nyilvánosságra.

   Letölthető megállapodás minta a cég és az egyetem között kötendő szerződéshez

   A szerződést kérjük a cég által aláírva, 4 eredeti példányban leadni a tanszéki titkárságon, melyből 1 eredeti példányt visszajuttatunk a cégnek, 1 eredetit a hallgató beköttet a szakdolgozatba és 2 példány az egyetemet illet. Természetesen igény esetén ennél több példányban is készülhet a szerződés.

   A hallgatóval kötendő megállapodás nem érinti az egyetemet, ezért azt nem kell a tanszékre leadni.
   Az alábbi minta egy lehetséges megállapodás.

   Hallgató és cég közötti titoktartási megállapodás minta )

 • Mellékletek

Nem kell bekötni:

 • Összefoglalók a szakdolgozathoz (magyar, angol)

  • A dolgozat beadásával egyidejűleg benyújtandó 1 db egyoldalas magyar és 1 db egyoldalas angol nyelvű összefoglaló a dolgozatról. Az összefoglalónak tartalmaznia kell a dolgozat címét, a feladatot biztosító vállalat megnevezését, a dolgozat célját, a megoldott részfeladatokat, az alkalmazott módszereket, az elvégzett munka eredményét, valamint alkalmazhatóságát, hasznosíthatóságát, a téma konklúzióját. Az összefoglaló a terjedelmi korlátok miatt nem teljesen egyezik meg a dolgozat „Összefoglalás” fejezetével, azonban tartalmilag azon alapulhat. Úgy kell felépíteni, hogy ezt az egyetlen oldalt elolvasva, bárki teljes képet kapjon a dolgozatról.

   Az angol nyelvű összefoglalók nyelvi lektorálását igény szerint az aktuális szakfelelős végzi. Fontos, hogy a dolgozattal együtt a már lektorált, kijavított összefoglalót kell leadni, ezért érdemes azt korábban megküldeni a szakfelelősnek ellenőrzés céljából. Az összefoglaló elkészítése nem szükségszerűen a hallgató önálló munkája, a fordításhoz igénybe lehet venni nyelvtanár vagy fordító segítségét is.

   Az angol és magyar nyelvű összefoglaló maximum 1 db A/4 oldal terjedelmű lehet, azonban a tartalmi rész (cím, név, dátum és aláírás nélkül) karakterszáma szóközökkel együtt 2400 és 2500 közé kell essen. Az alkalmazott betűtípus, betűméret, margók és stílusbeállítások a kiadott melléklet szerint készüljön.

 •  CD-t vagy DVD-t, amely a következőket tartalmazza:
  (A CD borítón szerepelnie kell a hallgató nevének, neptun kódjának, a dolgozat címének és a leadási határidőnek (lehetőleg nyomtatva)!

  • a szakdolgozat teljes anyaga word, illetve pdf formátumban (mely tartalmazza a kiíró lapot is)
  • elfogadási nyilatkozat
  • plágium nyilatkozat
  • igazolványkép
  • összefoglalók
  • Tekintettel arra, hogy az Egyetem csak elektronikusan tárolja a szakdolgozatokat, kizárólag a hiánytalan tartalommal leadott adathordozókat tudjuk elfogadni. Külön kérünk mindenkit, gondosan ellenőrizze, hogy szerepel-e valamennyi alább felsorolt nyomtatvány/dokumentum a CD-n/DVD-n!

A szakdolgozat bírálata

A külső bíráló személyéről a belső konzulens ad tájékoztatást, illetve vele kell egyeztetni azzal kapcsolatban is, hogy ki juttatja el a dolgozatot, illetve a bírálati szempontokat a bírálónak. Felkérő levél igény esetén a tanszéki titkárságról kérhető.

A bírálatok készítéséhez kérjük a szakdolgozat értékelés nyomtatványt használják. Tekintve, hogy a bírálat legalább 2 oldal terjedelmű, kérjük a Bírálókat, az első oldalt is lássák el szignójukkal!

A bírálat beadásának határideje: 2021. április 30.

FIGYELEM! A bírálatot a külső konzulensnek aláírva a   email címre kell elküldeni!

 

Frissítés dátuma: 2020.10.16.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.