Szakmai gyakorlat

Tájékoztató gépészmérnöki alapszak üzemeltető-karbantartó, járműipari folyamattervező és gépjárműtechnikai specializációin teljesítendő szakmai gyakorlatról. Az épületgépész specializáció hallgatói az Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék előírásai szerint teljesítik a gyakorlatot.

A gépészmérnöki alapszakon nappali tanulmányokat folytató hallgatók 6 hetes szakmai gyakorlaton kötelesek részt venni a tantervben meghatározott időszakban. A szakmai gyakorlatot a Neptun tanulmányi rendszerben fel kell venni és teljesítése szükséges feltétele az abszolutórium megszerzésének.

A szakmai gyakorlat célja, kompetenciák

 • A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók – tanulmányaiknak megfelelő tevékenységet végző szervezetnél (vállalatnál, intézménynél) – megismerkedjenek az ott folyó szakmai munkával, bekapcsolódjanak a napi munkavégzésébe, önállóan oldják meg a szakmai vezetőjük által rájuk bízott feladatot, illetve tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez.
 • A szakmai gyakorlaton elsajátíthatóak, fejleszthetőek általános és szakmai kompetenciák.
  Általános kompetenciák: határidőre való pontos, precíz munkavégzés a feladatok jellegétől függően önállóan vagy együttműködési készséget tanúsítva csapatban, szakmai nyelvezetnek megfelelő kommunikáció.
  Szakmai kompetenciák: a tanulmányaik során szerzett szakmai ismereteik gyakorlatban történő alkalmazása, új ismeretek elsajátítása.)

Szakmai gyakorlatra alkalmas helyek

Szakmai gyakorlatra alkalmas helynek minősül minden olyan szervezet, intézmény, amelynek tevékenységi köre lehetővé teszi, hogy a hallgató jártasságot szerezzen specializációjának megfelelően a különböző gépek, berendezések, járművek, üzemegységek üzemeltetési feladatainak, javítási technológiáinak, telepítési és szervezési feladatainak, műszaki fejlesztéseinek területén.

A szakmai gyakorlat teljesítéséhez szükséges dokumentumok

dokumentum példányszám aláíró(k) beadási határidő kinek kell leadni  
Fogadó nyilatkozat 1 példány.

cég

2020. május 15. titkárság (Sitku Szandra)  
Megállapodás minta 4 példány cég, egyetem 2020. június 5. cég részéről aláírva!
titkárság (Sitku Szandra)
 
Teljesítés igazolása 1 példány cég 2020. szeptember 10. Gábora András  

A szakmai gyakorlati helyet biztosító cég és az egyetem között 6 hetes gyakorlat esetén szerződést kell kötni. Amennyiben a hallgató a 6 hetet nem egybefüggően teljesíti, nincs szerződéskötési kötelezettség.

A határidők betartása, a szakmai gyakorlat helyéről és ütemezéséről való egyeztetés a hallgató felelőssége. Amennyiben a hallgató időben nem jelzi, hogy hol kívánja szakmai gyakorlatát letölteni, vagy nem kezdeményezi időben a Fogadó nyilatkozat és a Megállapodás előkészítését, illetve aláíratását, a szakfelelős nem köteles a szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást elfogadni.

A szakmai gyakorlat teljesítése, illetve annak igazolása

A szakmai gyakorlat időtartama 6 hét. Az adott munkakör ellátása mellett minden hallgatónak 15-20 oldal terjedelmű dolgozatot kell készítenie a végzett munkához kapcsolódóan. A dolgozat témáját a munkaadóval kell egyeztetni és szorosan kell, hogy kapcsolódjon a hallgató által végzett tényleges munkához, az általa megismert gyakorlati feladatokhoz. Olyan témát célszerű választani, amelyből a későbbiekben TDK dolgozat vagy akár szakdolgozat is készíthető.

A dolgozat beadásának határideje:

  2020. szeptember 10., 304. iroda (Gábora András)

A nyári szakmai gyakorlat elvégzését mindenkinek igazoltatnia kell a Gépészmérnöki Tanszék honlapjáról letölthető nyomtatványon, amely egyben a gyakorlat értékelését is tartalmazza. (Igazolás és teljesítmény értékelő lap). Az igazolást a dolgozattal együtt kell leadni.

A szakmai gyakorlat teljesítésével kapcsolatos tennivalók összegzése, határidők

 • a hallgató felveszi a tantervben meghatározott félévben a Szakmai gyakorlat c. tárgyat,
 • kapcsolatba lép azzal a céggel, intézménnyel, ahol a gyakorlatot tölteni szeretné, és amennyiben a vállalat fogadja, leadja a tanszéki titkárságon a cég által aláírt Fogadó nyilatkozatot 1 példányban
 • az Egyetem elkészíti a Fogadó nyilatkozatban megadott adatok alapján a Megállapodást 4 példányban, melyet a vállalat részére aláírásra megküld
 • a nyári szünetben teljesíti az előírt 6 hét gyakorlati időt,
 • a gyakorlat végén gondoskodik a gyakorlat teljesítését igazoló nyomtatvány aláíratásáról a cég részéről (Igazolás és teljesítmény értékelő lap), ezt az általa készített dolgozattal együtt leadja a Tanszék szakmai gyakorlatért felelős oktatójának, Gábora Andrásnak 2020. szeptember 10-ig a Tanszéki titkárságon.

Felmentés

Részleges felmentést az a hallgató kérelmezhet, aki műszaki középiskolában végzett szakmai gyakorlatát bizonyítvánnyal tudja igazolni. A felmentési kérelmet 2020. május 31-ig lehet beadni. A határidő után felmentési kérelmet nem fogadunk el. A szakközépiskolai bizonyítvány másolatát és az írásbeli kérelmet Dr. Mankovits Tamás tanszékvezető úrnak címezve Gábora András tanár úrnak (304. iroda) kell benyújtani.

A szakmai gyakorlattal kapcsolatban felmerülő problémákkal, kérdésekkel forduljanak Gábora András tanszéki mérnökhöz (U.0.16. iroda, ) vagy Sitku Szandra ügyvivő-szakértőhöz (304. iroda, ).

Frissítés dátuma: 2020.01.02.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ