Diplomatervezés II.

Tájékoztató a diplomamunkára vonatkozó legfontosabb tudnivalókról gépészmérnöki mesterszak nappalis valamint levelezős termeléstámogató specializáción.

Diplomamunka beadási határideje: 2021. november 15. 12 óra

 

 

A diplomamunka felépítése, formai követelményei, hivatkozások

A diplomamunka a specializációnak megfelelő képzettség szerinti, eredményében írásosan is megjelenő, alkotó jellegű szakmai (tudományos, mérnöki, tervezési, fejlesztés, esetleg kutatási, vagy kutatásfejlesztési) feladat, amelynek megoldása a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető (belső konzulens) és külső konzulens irányításával dolgozható ki. A gépészmérnöki mesterszakot elvégző hallgató a diplomamunka elkészítésével és sikeres megvédésével igazolja azt, hogy képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.

A diplomamunkával együtt a következőket kell feltölteni:

1. A bekötött diplomamunka 1 példányban

A leadott példányt a hallgató a záróvizsga után visszakapja, a továbbiakban az Egyetem kizárólag elektronikusan őrzi a diplomamunkákat. Amennyiben a külső bíráló szintén bekötve kéri a dolgozatot bírálatra, a hallgató második példányt is köteles készíteni. Amennyiben a külső bíráló nem kér bekötött példányt a bírálathoz, elegendő 1 példányban beadni a dolgozatot.

A diplomamunka állománya (ebben a sorrendben):

(Az Elfogadási nyilatkozatban a Belső konzulens nyilatkozik arról, hogy a Szakdolgozat megfelel a formai és tartalmi követelményeknek és beadható. Az Elfogadási nyilatkozat aláírásának egyik feltétele a “Szakdolgozat készítés” tárgy teljesítése. Az Elfogadási nyilatkozatot a Szakdolgozatba bele kell köttetni!)

  • esetlegesen Titoktartási megállapodás (Amennyiben a cég ragaszkodik hozzá- a dokumentumot minden esetben a hallgató/cég kezdeményezi!)

2. Nem kell bekötni a diplomamunkába, de azzal együtt kell leadni:

 

  • CD vagy DVD jegyzőnek történő átadása kötelező az államvizsga alkalmával!

Tekintettel arra, hogy az Egyetem csak elektronikusan tárolja a dolgozatokat, kizárólag a hiánytalan tartalommal leadott adathordozókat tudjuk elfogadni. Külön kérek mindenkit, gondosan ellenőrizze, hogy szerepel-e valamennyi alább felsorolt nyomtatvány/dokumentum a CD-n/DVD-n!

  • a diplomamunka teljes anyaga word, illetve pdf formátumban (mely tartalmazza a kiíró lapot is)
  • plágium nyilatkozat (eredeti aláírással színesben szkennelve).
  • elfogadási nyilatkozat (eredeti aláírással színesben szkennelve).
  • (esetleg) titoktartási megállapodás
  • igazolványkép
  • angol nyelvű összefoglaló
  • magyar nyelvű összefoglaló

A CD borítón szerepelnie kell a hallgató nevének, neptun kódjának, a dolgozat címének és a leadási határidőnek!

 

A diplomamunka titkosítása

A diplomamunka titkosítására vonatkozóan külön megállapodás születik a cég és a hallgató, illetve a cég és az egyetem között.

A titkosítás legkésőbbi beérkezési határideje a Tanszékre a diplomamunka beadásaát megelőző 30 nap.

A titkosított diplomamunkát csak a témavezető, a bírálók és a bíráló bizottság tagjai ismerhetik meg, akik írásban vállalják, hogy a bizalmas információkat megőrzik, és azt nem hozzák nyilvánosságra.

A szerződést kérjük a cég által aláírva, 4 eredeti példányban eljuttatni a tanszéki titkárságra, melyből 1 eredeti példányt visszajuttatunk a cégnek, 1 eredetit a hallgató beköttet a diplomamunkába és 2 példány az egyetemet illet. Természetesen igény esetén ennél több példányban is készülhet a szerződés.

A hallgatóval kötendő megállapodás nem érinti az egyetemet, ezért azt nem kell a tanszékre leadni.

Ennek egy lehetséges mintája: Hallgató és cég közötti titoktartási megállapodás

 

A diplomaterv bírálata

A külső bíráló személyének kijelöléséről és a bírálat lefolytatásáról a Tanszék gondoskodik.

 

Frissítés dátuma: 2021.09.22.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.