Záróvizsga

Tájékoztató a záróvizsgára vonatkozó legfontosabb tudnivalókról gépészmérnöki alapszak és mesterszak hallgatói számára. Az épületgépész specializáció hallgatói az Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék előírásai szerint záróvizsgáznak.

Záróvizsgáztatás lebonyolítási rendje: Ideiglenes TVSZ MK melléklet a záróvizsgáztatásról és a  záróvizsgáztatásra vonatkozó járványügyi, higiéniai előírások

A 2020/2021-es tanév I. félévében a záróvizsga időpontjai

BSc képzés: 2020. december 17. és január 19.

és

MSc képzés: 2021. január 21.

 

A záróvizsgára jelentkezni a Tanszéki titkárságon személyesen vagy e-mailben (304. iroda) és a Tanulmányi Osztályon (BSc 102. iroda  és MSc 101. iroda) is kötelező!

A záróvizsga két részből áll:

 • szakdolgozat megvédése (prezentáció a szakdolgozatról/diplomamunkáról, majd kérdésekre, észrevételekre adott válasz),
 • szóbeli vizsga a specializációnak megfelelő záróvizsgatárgyakból.

A szakdolgozat/diplomamunka védését és a szóbeli vizsgát ugyanazon a napon teljesíti a hallgató. A szakdolgozatot/diplomamunkát bemutató prezentáció formai és tartalmi részleteivel kapcsolatban a belső konzulenshez forduljon a Hallgató. Amennyiben a konzulens máshogy nem rendelkezik, a következő prezentációs sablon használatát javasoljuk a védés során: védés ppt minta

Záróvizsga tárgyak

 • Üzemeltető-karbantartó specializáció (BSc)

  • Kötelező tárgy: Gépjavítás - Tételsor
  • Választható tárgy: Üzemfenntartás - Tételsor vagy Anyagmozgatás és robottechnika- Tételsor
 • Gépjárműtechnikai specializáció (BSc)
  • Kötelező tárgy: Belsőégésű motorok - Tételsor
  • Választható tárgy: Gépjárművek elektronikája és diagnosztikája - Tételsor vagy Gépjárművek erőátviteli berendezései - Tételsor
 • Járműipari folyamattervező specializáció (BSc)
 • Termeléstámogató specializáció (MSc)

Fontos! Miután a Hallgató jelentkezett záróvizsgára, végzős hallgatónak minősül és így a végzős szorgalmi és vizsgaidőszak dátumai érvényesek rá függetlenül attól, hogy esetleg van még nem utolsó féléves (14 hetes) tárgya. Nem utolsó féléves tárgy megléte esetén a Hallgató kötelessége az oktatóval egyeztetni arról, hogy hogyan tudja sikeresen teljesíteni a tárgyat az abszolutórium megszerzéséhez.

 

Fontos dátumok a záróvizsgázó hallgatókra vonatkozóan

 

Szorgalmi időszak: 2020. szeptember 7. – 2020. november 6. (9 hét)

Vizsgaidőszak: 2020. november 9. – 2020.  december 11. (5 hét)*

Szakdolgozat beadási határidő: 2020. november 20. 12 óra

Bírálat beérkezésének legkésőbb időpontja: 2020. november 27. 12 óra

 

*Bár a tantervben nem 7. félévben szereplő tárgyak oktatási ideje 14 hét, a Hallgatónak ezeket a tárgyakat is teljesítenie kell május 15-ig, különben nem vehet részt a júniusi záróvizsgán. A nem végzős tárgyat oktató kollégáknak érdemes jelezni, hogy a Hallgató végzős és ezért időben be kell, hogy kerüljön a Neptunba a gyakorlati jegy, illetve az esetleges elővizsga jegye. Szintén kérheti a Hallgató, hogy nem végzős tárgyból már a normál vizsgaidőszakot megelőző időszakban biztosítson vizsgalehetőséget az oktató, de ő erre nem kötelezhető.

Aki jelentkezett záróvizsgára, de mégsem tud jönni, kérjük, mielőbb jelezze a Titkárságon és a Tanulmányi Osztályon is!

A záróvizsga előtti napon próbavizsgát tartunk! Ennek pontos helyéről és időpontjáról a belső konzulensek adnak tájékoztatást. Ekkor másoljuk át a tanszéki számítógépre a power pointos előadás anyagát, ezért a megjelenés kötelező!

A záróvizsga beosztását és a vizsgabizottságok összetételét a vizsgák előtt közzétesszük. A záróvizsga bizottság elnökét a szakterület elismert külső és belső szakemberei közül – a Kari Tanács egyetértésével –, a dékán kéri fel és bízza meg. A záróvizsga bizottságot az elnökön kívül legalább két tag, illetve kérdezőtanár alkotja. A vizsgabizottságok száma a jelentkezők létszámától függ.

A vizsgabizottság a szakdolgozatokat/diplomamunkákat és a vizsgán tanúsított felkészültséget a védések lezajlása után zárt ülésen értékeli és megállapítja a szakdolgozat/diplomamunka osztályzatát, illetve az oklevél minősítését. Vitás esetekben a bizottsági elnök szava dönt. A záróvizsga befejezésekor a bizottság elnöke hirdeti ki az eredményeket.

 

Az oklevél jegyének kiszámítása

alapszak mesterszak
Jegy=(A+B+C)/3, ahol Jegy=(A+B)/2, ahol
A: a szigorlatok átlaga (Műszaki mechanika, Matematika), A: a záróvizsgatárgyak jegyeinek átlaga,
B: a záróvizsgán a 2 záróvizsgatárgyból szerzett jegyek átlaga, B: a diplomamunka védésének jegye.                                                  
C: a szakdolgozat védésének jegye.  

 

A kiszámított átlageredmény alapján az oklevelet a következőképpen kell minősíteni

kiváló 4,81 – 5,00
jeles 4,51 – 4,80
3,51 – 4,50
közepes 2,51 – 3,50
megfelelt 2,00 – 2,50

Kitüntetéses oklevelet kap az a hallgató, aki a záróvizsga minden tárgyából jeles eredményt ért el, a szakdolgozat/diplomamunka és az összes többi vizsgájának és gyakorlati jegyének átlaga legalább 4,00, továbbá osztályzatai között közepesnél rosszabb nincs.

 

Sikertelen záróvizsga javítása

A záróvizsgát meg kell ismételni, ha a záróvizsga bármelyik része elégtelen, amire legkorábban a következő záróvizsga-időszakban kerülhet sor.

 

Az oklevél

A sikeres záróvizsga és az előírt nyelvvizsga teljesítésének igazolását követő 30 napon belül a Kar a hallgató számára az oklevelet kiállítja és kiadja a jogosult részére. Az oklevél kiadásának feltétele az államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél megléte. Az oklevél Magyarország címerével ellátott közokirat, amely tanúsítja a tanulmányok sikeres elvégzését a gépészmérnöki alapszakon. Tartalmazza a kibocsátó felsőoktatási intézmény nevét, OM-azonosítóját, az oklevél sorszámát, az oklevél tulajdonosának nevét, születésének helyét és idejét, a végzettségi szint, illetve az odaítélt fokozat és a szak, szakképzettség, szakirány, képzési forma megnevezését, a kibocsátás helyét, évét, hónapját és napját. Tartalmaznia kell továbbá a felsőoktatási intézmény vezetőjének és a záróvizsga-bizottság elnökének eredeti aláírását, a felsőoktatási intézmény bélyegzőjének lenyomatát. Ha a záróvizsga időszakában a hallgató nem rendelkezik nyelvvizsgát igazoló okirattal, és ezért az oklevél kiállítására a záróvizsga vizsgaidőszakát követően kerül sor, a záróvizsga-bizottság elnöke helyett a dékán, vagy a kar oktatási vezető helyettese is aláírhatja az oklevelet. A kiadott oklevelekről központi nyilvántartást vezet az egyetem. Ha az oklevél kiadására azért nincs lehetőség, mert a nyelvvizsga bizonyítványt a hallgató nem tudta bemutatni, a Kar igazolást állít ki. Az igazolás végzettséget és szakképzettséget nem igazol, tanúsítja a záróvizsga eredményes letételét. A kiadott igazolásokról központi nyilvántartást vezet a Kar.

 

Az abszolutóriumról, a vizsgaidőszak végéig teljesítendő feladatokról, határidőkről, a Könyvtár felé való tartozás igazolásáról, nyelvvizsga dokumentálásáról, munkavédelmi oktatásról stb., tehát minden olyan ügyről, ami nem a szakkal kapcsolatos, de a diploma kiadásához szükséges intéznivaló, a Tanulmányi Osztály tud felvilágosítást adni.

Frissítés dátuma: 2020.11.12.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.