Szakmai gyakorlat

Tájékoztató gépészmérnöki mesterszak termeléstámogató specializáción teljesítendő szakmai gyakorlatról

A gépészmérnöki mesterszakon nappali és levelező tanulmányokat folytató hallgatók a tanterv szerint 4 hetes szakmai gyakorlaton kötelesek részt venni. A szakmai gyakorlatot a Neptun tanulmányi rendszerben fel kell venni és teljesítése szükséges feltétele az abszolutórium megszerzésének.

A szakmai gyakorlat célja; kompetenciák

 • A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók – tanulmányaiknak megfelelő tevékenységet végző szervezetnél (vállalatnál, intézménynél) – megismerkedjenek az ott folyó szakmai munkával, bekapcsolódjanak a napi munkavégzésébe, önállóan oldják meg a szakmai vezetőjük által rájuk bízott feladatot, illetve tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez.
 • A szakmai gyakorlaton elsajátíthatóak, fejleszthetőek általános és szakmai kompetenciák.
  • Általános kompetenciák: határidőre való pontos, precíz munkavégzés a feladatok jellegétől függően önállóan vagy együttműködési készséget tanúsítva csapatban, szakmai nyelvezetnek megfelelő kommunikáció.
  • Szakmai kompetenciák: a tanulmányaik során szerzett szakmai ismereteik gyakorlatban történő alkalmazása, új ismeretek elsajátítása.

Szakmai gyakorlatra alkalmas helyek

Szakmai gyakorlatra alkalmas helynek minősül minden olyan szervezet, intézmény, amelynek tevékenységi köre lehetővé teszi, hogy a hallgató jártasságot szerezzen specializációjának megfelelően. A levelző tagozatot végző hallgatók számára, amennyiben a munkáltató a gépészmérnöki jártassághoz releváns gyakorlatot tud szolgáltatni, ebben az esetben is szükség van fogadó nyilatkozatra és egy munkáltatói igazolásra a szakmai gyakorlat elfogadásához. 

A szakmai gyakorlat teljesítéséhez szükséges dokumentumok

dokumentum példányszám aláíró(k) beadási határidő kinek kell leadni

Fogadó nyilatkozat

1 példány cég 2020. május 15. június 15.

cég részéről aláírva!
titkárság 304. iroda, Sitku Szandra

Megállapodás minta
(a tanszék tölti ki)

4 példány cég és egyetem 2020. június 5. 20. cég részéről aláírva!
titkárság 304. iroda, Sitku Szandra

Igazolás és teljesítmény értékelő lap

1 példány cég 2020. szeptember 10. cég részéről aláírva!
U.0.16. iroda, Gábora András

A szakmai gyakorlati helyet biztosító cég és az egyetem között 4 hetes gyakorlat esetén szerződést kell kötni. Amennyiben a hallgató a 4 hetet nem egybefüggően teljesíti, nincs szerződéskötési kötelezettség.

A határidők betartása, a szakmai gyakorlat helyéről és ütemezéséről való egyeztetés a hallgató felelőssége. Amennyiben a hallgató időben nem jelzi, hogy hol kívánja szakmai gyakorlatát letölteni, vagy nem kezdeményezi időben a Fogadó nyilatkozat és a Megállapodás előkészítését, illetve aláíratását, a szakfelelős nem köteles a szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást elfogadni.

A szakmai gyakorlat teljesítése, illetve annak igazolása

A szakmai gyakorlat időtartama 4 hét. Az adott munkakör ellátása mellett minden hallgatónak egy legalább 20 oldal terjedelmű dolgozatot kell készítenie a végzett munkához kapcsolódóan. A dolgozat témáját a munkaadóval kell egyeztetni és szorosan kell, hogy kapcsolódjon a hallgató által végzett tényleges munkához, az általa megismert gyakorlati feladatokhoz. Olyan témát célszerű választani, amelyből a későbbiekben diplomamunka is készíthető.

A fogadó nyilatkozat beadásának határideje:

2020. május 15. június 15., 304. iroda (Sitku Szandra) és

 

A dolgozat beadásának határideje: 2020. szeptember 10., U.0.16. szakoktatói iroda (Gábora András)

A nyári szakmai gyakorlat elvégzését mindenkinek igazoltatnia kell a Gépészmérnöki Tanszék honlapjáról letölthető nyomtatványon, amely egyben a gyakorlat értékelését is tartalmazza. (Igazolás és teljesítmény értékelő lap). Az igazolást a dolgozattal együtt kell leadni.

A szakmai gyakorlat teljesítésével kapcsolatos tennivalók összegzése, határidők

 • a hallgató felveszi a Szakmai gyakorlat c. tárgyat,
 • kapcsolatba lép azzal a céggel, intézménnyel, ahol a gyakorlatot tölteni szeretné, és amennyiben a vállalat fogadja, leadja a tanszéki titkárságon a cég által aláírt Fogadó nyilatkozatot 1 példányban 2020. május 15-ig június 15-ig,
 • az Egyetem a Fogadó nyilatkozat alapján megírja a Megállapodást, melyet elküld aláírásra a vállalat részére, ahonnan a 4 eredeti példányt 2020. június 20-ig vissza kell juttatni a Titkárságra (304. iroda).
  • a nyári szünetben teljesíti az előírt 4 hét gyakorlati időt,
 • a gyakorlat végén gondoskodik a gyakorlat teljesítését igazoló nyomtatvány aláíratásáról a cég részéről (Igazolás és teljesítmény értékelő lap), ezt az általa készített dolgozattal együtt leadja a Tanszék szakmai gyakorlatért felelős oktatójának, Gábora Andrásnak 2020. szeptember 10-ig.

A szakmai gyakorlattal kapcsolatban felmerülő problémákkal, kérdésekkel forduljanak Gábora András tanszéki mérnökhöz (U.0.16.,  ) vagy Sitku Szandra ügyvivő-szakértőhöz (304. iroda, ).

Frissítés dátuma: 2020.06.23.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.