Szakdolgozat

Tájékoztató a szakdolgozatra vonatkozó legfontosabb tudnivalókról gépészmérnöki alapszak nappalis üzemeltető-karbantartó, járműipari folyamattervező és gépjárműtechnikai specializációin, valamint levelezős üzemeltető-karbantartó, járműipari folyamattervező specializáción. Az épületgépész specializáció hallgatói az Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék előírásai szerint készítik és nyújtják be szakdolgozatukat.

A szakdolgozat beadási határideje: 2021. november 15. 12 óra

 

A szakdolgozat felépítése, formai követelményei, hivatkozások

A szakdolgozat a specializációnak megfelelő képzettség szerinti, eredményében írásosan is megjelenő, alkotó jellegű szakmai (tudományos, mérnöki, tervezési, fejlesztés, esetleg kutatási, vagy kutatásfejlesztési) feladat, amelynek megoldása a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető (belső konzulens) és konzulens (vállalatnál dolgozó mérnök) irányításával dolgozható ki. A gépészmérnöki alapszakot elvégző hallgató a szakdolgozat elkészítésével és sikeres megvédésével igazolja azt, hogy képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.

 

A  dolgozattal a következőket kell feltölteni:

1. A bekötött szakdolgozat 1 példányban 

A leadott példányt a hallgató a záróvizsga után visszakapja, a továbbiakban az Egyetem kizárólag elektronikusan őrzi a szakdolgozatokat. Amennyiben a külső bíráló szintén bekötve kéri a dolgozatot bírálatra, a hallgató második példányt is köteles készíteni. Amennyiben a külső bíráló nem kér bekötött példányt a bírálathoz, elegendő 1 példányban beadni a dolgozatot.

A szakdolgozat állománya (ebben a sorrendben):

(Az Elfogadási nyilatkozatban a Belső konzulens nyilatkozik arról, hogy a Szakdolgozat megfelel a formai és tartalmi követelményeknek és beadható. Az Elfogadási nyilatkozat aláírásának egyik feltétele a “Szakdolgozat készítés” tárgy teljesítése. Az Elfogadási nyilatkozatot a Szakdolgozatba bele kell köttetni!)

  • esetleges Titoktartási megállapodás (Amennyiben a cég ragaszkodik hozzá- a dokumentumot minden esetben a hallgató/cég kezdeményezi! )

A szakdolgozat titkosítására vonatkozóan külön megállapodás születik a cég és a hallgató, illetve a cég és az egyetem között.

A titkosítás legkésőbbi beérkezési határideje a Tanszékre a szakdolgozat beadásaát megelőző 30 nap.

A titkosított szakdolgozatot csak a témavezető, a bírálók és a bíráló bizottság tagjai ismerhetik meg, akik írásban vállalják, hogy a bizalmas információkat megőrzik, és azt nem hozzák nyilvánosságra.

Letölthető megállapodás minta a cég és az egyetem között kötendő szerződéshez

A szerződést kérjük a cég által aláírva, 4 eredeti példányban leadni a tanszéki titkárságon, melyből 1 eredeti példányt visszajuttatunk a cégnek, 1 eredetit a hallgató beköttet a szakdolgozatba és 2 példány az egyetemet illet. Természetesen igény esetén ennél több példányban is készülhet a szerződés.

A hallgatóval kötendő megállapodás nem érinti az egyetemet, ezért azt nem kell a tanszékre leadni. Ennek egy lehetséges mintája: Hallgató és cég közötti titoktartási megállapodás minta

2. Nem kell bekötni a szakdolgozatba, de azzal együtt le kell adni:

A dolgozat beadásával egyidejűleg benyújtandó 1 db egyoldalas magyar és 1 db egyoldalas angol nyelvű összefoglaló a dolgozatról, ezeket nem kell bekötni a dolgozatba. Az összefoglalónak tartalmaznia kell a dolgozat címét, a feladatot biztosító vállalat megnevezését, a dolgozat célját, a megoldott részfeladatokat, az alkalmazott módszereket, az elvégzett munka eredményét, valamint alkalmazhatóságát, hasznosíthatóságát, a téma konklúzióját. Az összefoglaló a terjedelmi korlátok miatt nem teljesen egyezik meg a dolgozat „Összefoglalás” fejezetével, azonban tartalmilag azon alapulhat. Úgy kell felépíteni, hogy ezt az egyetlen oldalt elolvasva, bárki teljes képet kapjon a dolgozatról.

Az angol nyelvű összefoglalók nyelvi lektorálását az aktuális szakfelelős végzi. Fontos, hogy a dolgozattal együtt a már lektorált, kijavított összefoglalót kell leadni, ezért érdemes azt korábban megküldeni a szakfelelősnek ellenőrzés céljából. Az összefoglaló elkészítése nem szükségszerűen a hallgató önálló munkája, a fordításhoz igénybe lehet venni nyelvtanár vagy fordító segítségét is.

Az angol és magyar nyelvű összefoglaló maximum 1 db A/4 oldal terjedelmű lehet, azonban a tartalmi rész (cím, név, dátum és aláírás nélkül) karakterszáma szóközökkel együtt 2400 és 2500 közé kell essen. Az alkalmazott betűtípus, betűméret, margók és stílusbeállítások a kiadott melléklet szerint készüljön.

Az a hallgató, akinek az angol nyelvű összefoglalója a szakfelelős által végzett harmadik lektorálás után sem felel meg, nem teljesíti a szakdolgozat beadásának feltételeit.

 

  • CD vagy DVD átadása a jegyzőnek az államvizsga alkalmával

Tekintettel arra, hogy az Egyetem csak elektronikusan tárolja a szakdolgozatokat, kizárólag a hiánytalan tartalommal leadott adathordozókat tudjuk elfogadni. Külön kérek mindenkit, gondosan ellenőrizze, hogy szerepel-e valamennyi alább felsorolt nyomtatvány/dokumentum a CD-n/DVD-n!

  • a szakdolgozat teljes anyaga word, illetve pdf formátumban (mely tartalmazza a kiíró lapot is)
  • plágium nyilatkozat (eredeti aláírással színesben szkennelve).
  • elfogadási nyilatkozat (eredeti aláírással színesben szkennelve).
  • (esetleg) titoktartási megállapodás
  • igazolványkép
  • angol nyelvű összefoglaló
  • magyar nyelvű összefoglaló

A CD borítón szerepelnie kell a hallgató nevének, neptun kódjának, a dolgozat címének és a leadási határidőnek!

 

A szakdolgozat bírálata

A külső bíráló személyének kijelöléséről és a bírálat lefolytatásáról a Tanszék gondoskodik.

Frissítés dátuma: 2021.09.22.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.