Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök / szakember

Bevezető

A Debreceni Egyetem gondozásában és a Gépészmérnöki Tanszék szervezésében az Atomerőművi üzemeltetési szakember / szakmérnök szakirányú továbbképzési szakot 2019. szeptemberétől indítottuk a Paks II. Akadémia keretében. 

 

 

2022. februári kezdéssel 10 fő hallgató képzési költségét a Paks II. Atomerőmű Zrt. átvállalja. 

 

A jól képzett szakemberek és szakmérnökök iránt mindenhol nagy a kereslet, így van ez a nukleáris iparban is. A Paksi Atomerőmű bővítésével – azaz a Paks II. beruházással – természetes módon jelent meg annak igénye, hogy létesítésre kerüljön egy olyan szakirányú továbbképzési forma, amely megfelelően tükrözi Paks II. Atomerőmű Zrt. igényeit. A Paks II. Atomerőmű Zrt. hat felsőoktatási intézménnyel – a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, a Debreceni Egyetemmel, a Pécsi Tudományegyetemmel, a Pannon Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel és a Dunaújvárosi Egyetemmel – együttműködésben létrehozta a Paks II. Akadémiát, amelynek keretében kidolgozásra került a két féléves Atomerőművi üzemeltetési szakember és szakmérnök szakirányú továbbképzési szak tanterve. A Debreceni Egyetem a Paks II. Akadémia keretén belül több tantárgy kidolgozásában vett részt, amelyekhez tananyagok is készülnek. A Debreceni Egyetem mindenkori törekvése, hogy olyan szakirányú továbbképzési szakokat indítson és koordináljon, amelyek szervesen kapcsolódnak a nemzetgazdaság fejlesztési igényeihez, a szakember és szakmérnök utánpótlás biztosításához.
A fentiek alapján és a Debreceni Egyetemen meglévő és a képzéshez kapcsolódó kompetenciákat figyelembe véve, kiegészülve a partneregyetemek meghívott szakembereivel megfelelő szakmai hátteret biztosítanak a tervezett Atomerőművi üzemeltetési szakember és szakmérnök képzéshez, mely továbbképzési szak illeszkedik a képzőhely képzési profiljába is. A Paks II. Zrt. számára nagyon fontos a magasan képzett munkaerő, éppen ezért hívta életre a projektcég a Paks II. Akadémiát, amely színvonalas képzési programot kínál az egyetemi hallgatóknak.

Karrier a képzés után? Álláslehetőségek a Paks II. Zrt-nél

 

Alapadatok
Oklevélben szereplő végzettség atomerőművi üzemeltetési szakmérnök / atomerőművi üzemeltetési szakember
A képzési idő 2 félév
A képzés formája levelező
A képzés gyakorisága félévenként 6 alkalommal (péntek-szombat)
A képzés költsége 240.000,-Ft/félév (10 fő hallgató - 8 fő szakmérnök és 2 fő szakember - képzési költségét a Paks II. Atomerőmű Zrt. átvállalja a jelentkezés sorrendjében)
Jelentkezés itt letölthető jelentkezési lapon (Jelentkezési határidő: 2023. január 31.)
Részvétel feltételei

Szakmérnök

A felvétel feltételeként elfogadott főiskolai vagy alapképzési szakok:
anyagmérnöki, energetikai mérnöki, építőmérnöki, gépészmérnöki, ipari termék- és formatervező mérnöki, járműmérnöki, mechatronikai mérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, vegyészmérnöki, környezetmérnöki, villamosmérnöki

A felvétel feltételeként elfogadott egyetemi vagy mesterképzési szakok:
anyagmérnöki, energetikai mérnöki, épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki, gépészmérnöki, gépészeti modellezés, ipari terméktervező mérnöki, járműmérnöki, kohómérnöki, mechatronikai mérnöki, olaj- és gázmérnöki, vegyészmérnöki, környezetmérnöki, villamosmérnöki 

Szakember

A felvétel feltételeként elfogadott alapképzési szakok: fizikus, vegyész.
A felvétel feltételeként elfogadott mesterképzési szakok: fizikus, vegyész.

Kapcsolattartó/szakfelelős Dr. Mankovits Tamás - tanszékvezető, Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék
E-mail

A képzés mintatanterve és tárgyleírásai

A következő képzés kezdete: 2023. február

Tantárgy neve 1. félév 2. félév
  óra szk kr óra szk kr
Mag- és reaktorfizikai alapismeretek 16 k 6      
Atomerőművek I. 16 k 6      
Sugárvédelem és dozimetria 12 é 4      
Nukleáris üzemanyagciklus 6 é 2      
Mérési gyakorlat 8 é 4      
Atomerőművek II. 18 k 6      
Atomerőművek karbantartása és ellenőrzése       10 k 3
Üzemtani alapismeretek       10 é 3
Minőségbiztosítás, dokumentum-kezelés, munkaszervezés       10 é 2
Nukleáris környezetvédelem alapjai       10 k 2
Villamos hálózatok és irányítástechnikai berendezések       10 k 3
Atomerőművi vegyészeti ismeretek       10 k 3
Reaktorüzemeltetési gyakorlat       4 é 2
Nukleárisbaleset-elhárítás 5 é 2      
Alapelvi szimulátoros gyakorlat (PC2 szimulátor)       4 é 2
Nukleáris biztonság       8 é 2
Hatósági szabályozás rendszere       5 é 2
Atomerőmű látogatás         a  
Szakdolgozat készítése         é 6
             
  óra   kr óra   kr
Összesen: 81   30 81   30
Számonkérés jelmagyarázata: Kreditek száma összesen:
k (kollokvium) 60
é (évközi jegy)
a (aláírás)

A szakdolgozat

A szakdolgozat megírása a mintatanterv szerinti 2. félévben esedékes. A szakdolgozat megírásának feltétele a képzés mintatantervi 1. félévében esedékes tantárgyi kötelezettség (30 kredit) maradéktalan teljesítése. A szakdolgozat tantárgy félévkö-zi érdemjeggyel zárul, az érdemjegy hallgató féléves munkájának a témavezetője általi általános értékelését tükrözi. A megírt szakdolgozat beadhatónak történő minősítése és a szakdolgozat tantárgy eredményes teljesítése esetén a hallgató záróvizsgára bocsátható.
Az elkészült szakdolgozatok bírálatát az ipari (külső) konzulens készíti el, a tanszéki (belső) konzulens azt elfogadja, vagy módosítja. Amennyiben a konzulensek a dolgozatot elfogadhatónak minősítik, a hallgató Záróvizsgára bocsátható, ahol bizottság előtt védi meg szakdolgozatát. 

A záróvizsga időpontja: 2023. január 19.

A záróvizsga

Záróvizsgára csak végbizonyítvány (mintatanterv szerinti 60 megszerzett kredit) és a témavezető által beadhatónak minősített szakdolgozat birtokában bocsátható a hallgató.
A záróvizsga két részből tevődik össze: szakdolgozat védés és záró tantárgyi vizsgák.
A szakdolgozat védés alkalmával a hallgató rövid, technikai eszközökkel támogatott előadás keretében mutatja be és védi meg szakdolgozat eredményeit. A szakdolgozat osztályzatát a témavezető és a bíráló által javasolt jegy alapján, de a hallgató szóbeli teljesítményét is figyelembe véve a záróvizsga bizottság állapítja meg. (védés ppt minta)

A záró tantárgyi vizsga a három tantárgycsoportból történik: egyik tételt az atomenergetikai alapismeretekből, a másikat az atomerőművi technológiai és üzemeltetési ismeretek, a harmadik tételt pedig nukleáris biztonsági ismeretek tárgykörből kell választani. A tételek húzása a bizottság előtt véletlenszerűen történik, így a vizsga minden záróvizsga tantárgy ismeretanyagából tételszerű kérdésre adott szóbeli felelet. 

Záróvizsga tételsor Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök / szakember szakirányú továbbképzési szakon

A záróvizsga eredménye (ZVE) a szakdolgozatra adott osztályzat (D) és a tantárgyi vizsgák érdemjegyei számtani átlaga (ZT) súlyozott átlaga, az alábbi összefüggés szerint:

ZVE = 0,5*D + 0,5*ZT

A sikertelen záróvizsga eredménye nulla.
Sikeres záróvizsga esetén az oklevéleredmény (OE) két tizedesjegyre számolt értéke a szakdolgozat osztályzat, a tantárgyi vizsgák érdemjegyei számtani átlaga és a teljes tanulmányi időszakra számított halmozott súlyozott tanulmányi átlag (STÁ) alábbi összefüggésében számítható:

OE = 0,3*D + 0,2*ZT + 0,5*STÁ

 

Frissítés dátuma: 2022.09.13.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.